Henry Mostert
Expert

Henry
Mostert

Expert

'Afstemmen op de wensen, verwachtingen en mogelijkheden van de ander'

Ik zie graag dat mensen die afhankelijk zijn van zorg en begeleiding zo veel mogelijk hun eigen leven kunnen (blijven) leiden. Een leven dat recht doet aan hun geschiedenis, hun waaier aan identiteiten en hun verschillen. Want verschil mag er zijn en verdient respect. Het sociale netwerk is daarbij onmisbaar. Om dat voor elkaar te krijgen is een dialoog nodig waarin mensen écht naar elkaar luisteren en écht proberen de ander te begrijpen. Ik noem dit ‘goed in gesprek zijn ‘.

Verbinding van mensen en ideeën

'Goed in gesprek zijn' vereist dat medewerkers vanuit hun werksetting ruimte en tijd krijgen om mee te bewegen met de ander. Organisaties en medewerkers inspireren en verder helpen deze persoonsgerichte benadering mogelijk te maken binnen de beschikbare bewegingsruimte, dáár ga ik voor.

Als projectleider en adviseur bij Vilans en als coach bij In voor zorg! en In voor Mantelzorg, help ik de missie en visie te vertalen naar alle lagen van de organisatie. Ik help organisaties ruimte te scheppen voor dialoog en het werkgedrag dat daarbij hoort blijvend in praktijk te brengen. Afstemmen en aansluiten is mijn devies!

Wapenfeiten van Henry Mostert

  • Zette dialoog en communiceren in de zorg in de schijnwerper in het traject ‘Het Goede Gesprek’.
  • Zette eten en drinken op de kaart via het 'Verbetertraject Eten en Drinken'. 
  • Ontwikkelde met anderen het handboek 'Belevingsgerichte zorg: De kunst van het afstemmen'.
  • Publiceerde ervaringsverhalen (van moeders, verpleegkundigen, verzorgenden) binnen de aidszorg en boeken over systematisch professioneel werken in de verpleging en verzorging.
  • Rust medewerkers in de zorg toe op de belangrijkste voorwaarde voor goede zorg en samenwerking, namelijk goede onderlinge communicatie.

Artikelen van Henry

7 praktische tips over seksualiteit in het verpleeghuis
7 praktische tips over seksualiteit in het verpleeghuis
11 januari 2017

Intimiteit en seksualiteit blijven gedurende het hele leven basisbehoeftes van mensen, ook als je op leeftijd bent

Werken aan leefkracht met zorg op maat
Werken aan leefkracht met zorg op maat
03 maart 2016

Sinds 1 januari 2016 zijn zorgkantoren verplicht cliëntondersteuning te bieden voor wie afhankelijk is van de Wlz. Menzis biedt die hulp zelf.

E-learning - Goed communiceren in de zorg
E-learning - Goed communiceren in de zorg
28 oktober 2015

Met deze e-learning leert u hoe u met cliënten, collega’s, mantelzorgers of familie en vrienden van uw cliënten communiceert.

Webinar - Goed in gesprek in de zorg
Webinar - Goed in gesprek in de zorg
18 mei 2015

Henry Mostert, adviseur en coach vernieuwend zorgen, legt tijdens dit webinar uit wat de basis is van een goed gesprek.

Zorgverzekeraar enthousiast over leertraject langdurende zorg
Zorgverzekeraar enthousiast over leertraject langdurende zorg
30 april 2015

In het najaar van 2014 hebben wij alle zorgadviseurs van zorgverzekeraar Menzis over de hervormingen in de langdurende zorg ingelicht.

In team Mantelzorg met Henry