Jacques Wagtmans
Adviseur

Jacques
Wagtmans

Adviseur

'Het stormt altijd binnen de zorg. Laten we molens gaan bouwen. Dijken zijn er voldoende.'

Ik werk als coach bij Begeleiding à la carte (Balc) van Volwaardig leven. Binnen Bals wordt gewerkt aan vernieuwende, inspirerende ideeën voor persoonsgerichte zorg in de gehandicaptensector. Naast mijn werk als coach ben ik ook kartrekker van de focusgroep ‘Kleine zorgaanbieders met grote ambities’. Daarin willen we deelnemers van Balc en de Innovatie-impuls Gehandicaptenzorg (IIG) van Volwaardig leven met elkaar in contact brengen. Met als doel: nader kennismaken en in beeld krijgen welke vraagstukken er bij de organisaties leven. Welke behoeften zijn er? Hoe geven zij vorm aan vernieuwing? Welke mogelijkheden hebben zij om te vernieuwen? En wat kunnen ze hier over en weer van elkaar in leren? En welke vraagstukken kunnen zij agenderen bij de uitvoeringsorganisaties?

Laten we de wind in ons voordeel zijn en verwaaien wat niet nodig is

Ik maak er graag een feest van om overbodige regelgeving zoveel als mogelijk te elimineren. Ik ben niet tegen regels. Regels sturen, regels leiden. Die sturing, dat leiden als waardevol instrument is noodzakelijk. Zoveel als noodzakelijk, zo weinig als mogelijk. Als we dat met elkaar willen leren, komt het goed.

Wat mij vooruit drijft

Ik verbaas mij. Graag zelfs. Blijven verbazen levert vragen op. Vragen verduidelijken. Maar mijn verbazing over het nog steeds onvoldoende inzetten van ervaringsdeskundigen bij het maken van beleid, duurt nu te lang. Ik ben zo op zoek naar het gedrag wat dit tegenhoudt. Nog meer ben ik op zoek naar het gedrag dat dit zal realiseren.

Wapenfeiten:

  • Coach bij Begeleiding à la carte van Volwaardig leven.
  • Kartrekker van de focusgroep ‘Kleine zorgaanbieders met grote ambities’.
  • Zorgondernemer van Thomashuis Etten-Leur.

Ik schrijf graag dingen op. Ik vertel graag. En deel deze met plezier met anderen. Via social media maar nog liever in gezelschap. Ik vertel graag over de jaren die achter mij liggen. Over de studiereizen. Bosnië, Frankrijk, VS, en vooral Noorwegen waar inclusief onderwijs geen discussie is. Nicaragua waar onderwijs sowieso een discussie is, Zuid-Afrika en de afsluitende studiereis na de studie MBA-H. En hoe studeren je leert wat nog meer zou kunnen. En wat het relativeert tot tevredenheid van wat we hebben.
Én ik vertel graag over de woning die mijn vrouw en ik hebben. Als zelfstandig zorgondernemers. Met 9 fantastische mensen die hier en daar een beperking hebben maar ook ontiegelijk veel talenten.

In team Leren en veranderen met Jacques

Martijn Simons
Martijn
Simons

Senior adviseur Senior adviseur

m.simons@vilans.nl

Bekijk profiel

Jeroen Havers
Jeroen
Havers

Senior adviseur Senior adviseur

j.havers@vilans.nl

Bekijk profiel

Yvonne de Jong
Yvonne
de Jong

Senior adviseur Senior adviseur

y.dejong@vilans.nl

Bekijk profiel

Marloes Keulemans
Marloes
Keulemans

Senior adviseur Leren en Ontwikkelen Senior adviseur Leren en Ontwikkelen

m.keulemans@vilans.nl

Bekijk profiel

Marjan Hurkmans
Marjan
Hurkmans

Senior kennisnetwerker Senior kennisnetwerker

m.hurkmans@vilans.nl

Bekijk profiel

Lotte Bergen
Lotte
Bergen

Junior adviseur Junior adviseur

l.bergen@vilans.nl

Bekijk profiel

Paula Gerring
Paula
Gerring

Junior adviseur kennispleinen Junior adviseur kennispleinen

p.gerring@vilans.nl

Bekijk profiel

Janneke Stegink
Janneke
Stegink

Senior adviseur Senior adviseur

j.stegink@vilans.nl

Bekijk profiel

Tara Koenders
Tara
Koenders

Senior Adviseur Senior Adviseur

t.koenders@vilans.nl

Bekijk profiel