Jan Willem Bloemen
Senior communicatieadviseur

Jan Willem
Bloemen

Senior communicatieadviseur

'Zeg wat je doet, en doe wat je zegt'

  • Opleiding: Nederlandse Taal en Letterkunde, NGPR-B.
  • Eerder gewerkt bij onder meer: Medisch Centrum Haaglanden, Rivierduinen, Respect Zorggroep en Nederlandse Taalunie.

Verbinden en gemeenschappelijkheid creëren. Dat is voor mij de kern van communicatie.

Ik adviseer daarom graag over hoe Vilans zijn thema’s en producten toegankelijk kan maken, hoe Vilans deze voortdurend onder de aandacht van doelgroepen kan blijven brengen en hoe Vilans mede daardoor een duidelijk profiel kan krijgen.

Mijn ervaring van meer dan vijftien jaar als communicatieadviseur in zorginstellingen komt daarbij zeer van pas.

Wapenfeiten

  • Profileren en positioneren van zorginstellingen.
  • Structurering informatievoorziening aan cliënten.
  • Goedensnel.nl, reclamecampagne ziekenhuis.
  • Coördinatie Week van het Nederlands.

Artikelen van Jan Willem

Kennisoverzicht psychische problemen en een verstandelijke beperkingNieuws
Kennisoverzicht psychische problemen en een verstandelijke beperking
19 juli 2021

Onderzoekers van Vilans constateren dat de kennis over psychische problemen bij mensen met verstandelijke beperkingen versnipperd en daardoor niet altijd goed vindbaar is. Bovendien ontbreekt er nog kennis over het herkennen en vaststellen van psychische problemen bij mensen met matige tot (zeer) ernstige verstandelijke beperkingen en wat daarvoor nodig is aan begeleiding en behandeling. Vilans komt nu met een kennisoverzicht van psychische problemen bij mensen met een verstandelijke beperking.

Zo verbetert u de zorg en ondersteuning in uw gemeenteNieuws
Zo verbetert u de zorg en ondersteuning in uw gemeente
09 juli 2021

Hoe komen zorg en ondersteuning voor een inwoner tot stand? Is dat in samenhang? Past dat bij zijn vraag? Zijn er drempels? Hebben inwoners het gevoel dat ze goed zijn geholpen? Valt er iets te verbeteren? Op die vragen krijgen gemeenten antwoord met de (gratis) Zorg en ondersteuning Evaluatie Tool (ZET).

Positieve Gezondheid en dementie: 7 inzichtenNieuws
Positieve Gezondheid en dementie: 7 inzichten
05 juli 2021

Hoe kun je Positieve Gezondheid inzetten als onderdeel van persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie? Om deze vraag te beantwoorden hebben Vilans, het Institute for Positive Health (iPH), diverse zorgprofessionals en experts aan de hand van praktijkervaringen, interviews en documentenonderzoek verkend hoe het gespreksinstrument Mijn Positieve Gezondheid kan worden gebruikt bij mensen met dementie.

Nieuwe website met Kennisbouwstenen peilt deskundigheid teamNieuws
Nieuwe website met Kennisbouwstenen peilt deskundigheid team
29 juni 2021

‘Heel overzichtelijk opgebouwd.’ ‘Duidelijk overzicht van de informatie en waar nog meer informatie gevonden kan worden.’ ‘Mooi middel voor mensen van het wijkteam.’ ‘Handig hulpmiddel voor mijn teamleden.’ ‘Zet ‘m in je favorieten!’ ‘Goed instrument om samen met netwerkpartners te gebruiken in plaats van alleen in de eigen organisatie.’ ‘En mooi dat het domeinoverstijgend is.’

Kennisbouwstenen voor zorg in de wijk nu volledig digitaalNieuws
Kennisbouwstenen voor zorg in de wijk nu volledig digitaal
25 mei 2021

Inwoners de beste zorg en ondersteuning geven. Daar helpen de Kennisbouwstenen bij. Ze zijn nu helemaal digitaal, wat opzoeken gemakkelijk maakt. Professionals in de wijk vinden er snel alle informatie over leefgebieden en bijzondere doelgroepen. Zodat zij nog beter kunnen signaleren, doorvragen en plannen op maat kunnen maken.

Raad van Ouderen: 'Ontwikkel langetermijnplannen huisvesting en zorg'Nieuws
Raad van Ouderen: 'Ontwikkel langetermijnplannen huisvesting en zorg'
30 april 2021

Een Meerjarenplan ouderenhuisvesting en een Plan houdbare ouderenzorg. Die zou het nieuwe kabinet met spoed moeten opstellen. Dat adviseert de Raad van Ouderen in een brief aan informateur Herman Tjeenk Willink.

Samen Alzheimer stoppen vóór het startNieuws
Samen Alzheimer stoppen vóór het start
08 april 2021

Deze week is het startschot gegeven voor het landelijk project ABOARD (A personalized medicine approach for Alzheimer’s disease), een samenwerking van meer dan dertig partners, waaronder Vilans, om de ziekte van Alzheimer te stoppen.

Landkaart maakt nieuwe zorgaanbieders wegwijs in zorglandschapPublicatie
Landkaart maakt nieuwe zorgaanbieders wegwijs in zorglandschap
22 januari 2021

Honderden mensen in Nederland wagen jaarlijks de sprong en beginnen een eigen zorgonderneming. Velen raken al snel verstrikt in het woud van wetten, regels, instanties en websites. Als praktisch overzicht van het zorglandschap heeft Vilans daarom een 'landkaart' ontwikkeld.

Raad van Ouderen: 'Investeer in beeldbellen en belcirkels'Nieuws
Raad van Ouderen: 'Investeer in beeldbellen en belcirkels'
19 november 2020

Investeer in initiatieven voor beeldbellen en belcirkels. Die spelen goed in op de behoeften aan onderlinge contacten die thuiswonende ouderen in coronatijd hebben. Dat advies geeft de Raad van Ouderen aan minister De Jonge.

Nieuw: Beleidshulp Dementie voor GemeentenNieuws
Nieuw: Beleidshulp Dementie voor Gemeenten
28 september 2020

Praktische tips, inspirerende voorbeelden en tools voor gemeenten om hun dementiebeleid vorm te geven. Die zijn te vinden in de nieuwe Beleidshulp Dementie voor Gemeenten. De Beleidshulp is als stappenplan te gebruiken, maar gemeenten kunnen ook delen daarvan gebruiken die voor hen relevant zijn.

Nieuw: kennisdossiers Zorgstandaard DementieNieuws
Nieuw: kennisdossiers Zorgstandaard Dementie
21 september 2020

Dementiezorg voor Elkaar introduceert vandaag op Wereld Alzheimer Dag de website Zorgstandaarddementie.nl met kennisdossiers gebaseerd op de nieuwe Zorgstandaard Dementie 2020. Op de site vindt u informatie, tools en goede voorbeelden om te kunnen voldoen aan de aanbevelingen uit de Zorgstandaard.

De coronacrisis: inzichten van het Kennisnetwerk DementiePublicatie
De coronacrisis: inzichten van het Kennisnetwerk Dementie
18 augustus 2020

Wat heeft de coronacrisis teweeggebracht bij mensen met dementie in verpleeghuizen? Het Kennisnetwerk Dementie boog zich over die vraag. In het bijzonder ging het in op de gevolgen voor onbegrepen gedrag en technologie. De uitkomsten zijn nu gebundeld in twee handige overzichten.

Transferverpleegkundige voorkomt onnodige opnames SEHInterview
Transferverpleegkundige voorkomt onnodige opnames SEH
08 mei 2020

Steeds meer kwetsbare ouderen belanden onnodig op de spoedeisende hulp (SEH) in het ziekenhuis, blijven daar te lang of worden zonder medische noodzaak opgenomen. Het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein wil dat voorkomen door transferverpleegkundigen in te zetten op de spoedeisende hulp.

Zorgstandaard Dementie is vernieuwdPublicatie
Zorgstandaard Dementie is vernieuwd
23 april 2020

Een samenhangende benadering voor het hele dementietraject, vanuit het perspectief van personen met dementie en hun mantelzorgers. Dat is de kern van de nieuwe Zorgstandaard Dementie, die gisteren is gepresenteerd.

Bekijk meer artikelen

In team Marketing en communicatie met Jan Willem

Gerard Baas
Gerard
Baas

Communicatieadviseur Communicatieadviseur

g.baas@vilans.nl

Bekijk profiel

Mieke Wobben
Mieke
Wobben

Communicatieadviseur Communicatieadviseur

m.wobben@vilans.nl

Bekijk profiel

Renate Kuijsten
Renate
Kuijsten

Senior communicatieadviseur Senior communicatieadviseur

r.kuijsten@vilans.nl

Bekijk profiel

Marco Barten
Marco
Barten

Senior medewerker communicatie Senior medewerker communicatie

m.barten@vilans.nl

Bekijk profiel

Saskia ter Kuile
Saskia
ter Kuile

Vakgroepleider Marketing en Communicatie Vakgroepleider Marketing en Communicatie

s.terkuile@vilans.nl

Bekijk profiel

Marcel Klein
Marcel
Klein

Senior communicatiemedewerker Senior communicatiemedewerker

m.klein@vilans.nl

Bekijk profiel

Elske Hijlkema
Elske
Hijlkema

Senior communicatieadviseur Senior communicatieadviseur

e.hijlkema@vilans.nl

Bekijk profiel

José Jansen
José
Jansen

Senior marketing & communicatieadviseur Senior marketing & communicatieadviseur

j.jansen@vilans.nl

Bekijk profiel

Wouter van den Elsen
Wouter
van den Elsen

Senior communicatieadviseur Senior communicatieadviseur

w.vandenelsen@vilans.nl

Bekijk profiel

Hester Moerman
Hester
Moerman

Communicatieadviseur Communicatieadviseur

h.moerman@vilans.nl

Bekijk profiel

Karen Jansen
Karen
Jansen

Senior communicatieadviseur Senior communicatieadviseur

k.jansen@vilans.nl

Bekijk profiel