Marjolein Herps
Senior onderzoeker

Marjolein
Herps

Senior onderzoeker

'Je leven inrichten zoals je dat zelf wilt' 

Zorg- en ondersteuningsplannen zijn gebaseerd op de wensen en behoeften van de cliënt. Het is dus bij uitstek een instrument waarmee zij regie kunnen voeren over hun leven. Voor mensen met een verstandelijke beperking is dat niet zo vanzelfsprekend. Vaak kunnen ze niet lezen of schrijven, communiceren is soms moeilijk.

Cliëntperspectief

Verschillende wet- en regelgeving, verwachtingen en functies van het ondersteuningsplan maken het onduidelijk hoe het plan eruit moet zien, wie er betrokken zijn of wat de functie is. Met cliënten en zorgorganisaties kijk ik naar dit probleem en samen zoeken we naar oplossingen. En wat blijkt? Als je uitgaat van het perspectief van de cliënt is er altijd wel een passende oplossing.

Bijzondere groep

Het feit dat veel mensen met een verstandelijke beperking vaak levenslang en op alle levensterreinen ondersteuning nodig hebben, maakt ze een bijzondere groep in de langdurende zorg. Door mijn werk bij Vilans heb ik het gevoel een steentje bij te dragen aan de kwaliteit van de langdurende zorg. Door complexe vraagstukken begrijpelijk te maken, samen met het veld te zoeken naar oplossingen en kennis te verzamelen, ordenen en verspreiden.

Wapenfeiten van Marjolein Herps

  • Toetst bij zorgorganisaties of de zorgplansystematiek cliëntgericht is.
  • Promoveert dit jaar op ondersteuningsplannen in de gehandicaptenzorg.
  • Verbetert samen met zorgorganisaties de kwaliteit van leven, door het afbouwen van vrijheidsbeperkende maatregelen.

Publicatie van Marjolein Herps

Artikelen van Marjolein

Blog - Alleen maar gelukkige mensenBlog
Blog - Alleen maar gelukkige mensen
19 november 2018

Goed beschouwd is de wereld niet maakbaar, en de werkelijkheid niet ideaal. Maar wie wil dat in deze tijd horen? Het lijkt alsof iedereen het perspectief omarmt dat er ooit een wereld zal zijn waarin geen onveiligheid meer bestaat en alle mensen gelukkig zijn. Maar dat is een illusie die compassie met kwetsbare mensen in de weg kan zitten.

Zijn ondersteuningsplannen wel altijd persoonsgericht?
Zijn ondersteuningsplannen wel altijd persoonsgericht?
26 oktober 2017

Ondersteuningsplannen moeten de zorg persoonsgerichter maken. Onderzoeker Marjolein Herps zag dat het niet altijd om de cliënt gaat, maar om het systeem.

Girls’ Talk+ erkend als theoretisch goed onderbouwde interventieNieuws
Girls’ Talk+ erkend als theoretisch goed onderbouwde interventie
13 april 2017

Met Girls’ Talk+ willen de ontwikkelaars meiden met een licht verstandelijke beperking helpen hun seksuele weerbaarheid te vergroten.

Animatievideo - Werken met zorgleefplanNieuws
Animatievideo - Werken met zorgleefplan
12 oktober 2016

Deze animatievideo van Zorg voor Beter brengt de voordelen van het werken met een zorgleefplan op een leuke manier in beeld.

Interventie COCP verbetert communicatie van niet-sprekende mensenNieuws
Interventie COCP verbetert communicatie van niet-sprekende mensen
12 oktober 2016

COCP is erkend als effectieve interventie voor het verbeteren van de communicatie tussen niet-sprekende personen en hun omgeving.

Opvoedings-/ondersteuningsprogramma erkend als effectieve interventieNieuws
Opvoedings-/ondersteuningsprogramma erkend als effectieve interventie
02 september 2015

Het Opvoedings-/ondersteuningsprogramma is door de erkenningscommissie gehandicaptenzorg erkend als effectieve interventie.

Bekijk meer artikelen

In team Onderzoek en validatie met Marjolein

Jessica Michgelsen
Jessica
Michgelsen

Junior onderzoeker Junior onderzoeker

j.michgelsen@vilans.nl

Bekijk profiel

Henk Herman Nap
Henk Herman
Nap

Senior onderzoeker Senior onderzoeker

h.nap@vilans.nl

Bekijk profiel

Paulien Vermunt
Paulien
Vermunt

Senior onderzoeker Senior onderzoeker

p.vermunt@vilans.nl

Bekijk profiel

Cynthia Hofman
Cynthia
Hofman

Senior onderzoeker Senior onderzoeker

c.hofman@vilans.nl

Bekijk profiel

Nick Zonneveld
Nick
Zonneveld

Senior onderzoeker Senior onderzoeker

n.zonneveld@vilans.nl

Bekijk profiel

Yael Reijmer
Yael Reijmer

Senior onderzoeker Senior onderzoeker

Bekijk profiel

Minke ter Stal
Minke
ter Stal

Onderzoeker eHealth Onderzoeker eHealth

m.terstal@vilans.nl

Bekijk profiel

Dirk Lukkien
Dirk
Lukkien

Senior onderzoeker Senior onderzoeker

d.lukkien@vilans.nl

Bekijk profiel

Margreet Reitsma
Margreet
Reitsma

Senior onderzoeker Senior onderzoeker

m.reitsma@vilans.nl

Bekijk profiel