Monique Spierenburg
Expert

Monique
Spierenburg

Expert

'Lokaal samenwerking organiseren'

De decentralisatie van AWBZ naar Wmo biedt kansen aan gemeente en zorgaanbieders om op een nieuwe manier de ondersteuning aan kwetsbare burgers te organiseren. En deze dichtbij huis te organiseren. Dé kans om stapsgewijs te innoveren en te leren. En vanuit het belang van de klant samen te werken.

De verschillende perspectieven van zorg en welzijn in ‘de zorg dichtbij huis’ bij elkaar brengen is de grootste uitdaging voor de komende jaren. Daar lever ik graag mijn bijdrage aan.

Organisatieoverstijgend

Samenwerking betekent respecteren van elkaars kennis en kunde. Kijken naar het belang en meerwaarde die dit kan opleveren in plaats van te denken vanuit behoud en eigenbelang. Gericht nadenken over de stappen die je kunt maken om je doelen samen te bereiken. Daarbij is het Ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg behulpzaam. Het helpt ordenen en biedt je een kader.

Wapenfeiten van Monique Spierenburg

  • Deed onderzoek naar diabetesketens en palliatieve netwerken
  • Is In voor zorg coach bij keten dementie West Utrecht en Regelarme transitie in West Brabant
  • Inventariseert lokale samenwerking in langdurende zorg

Artikelen van Monique

100e vraag aan Dementiezorg voor ElkaarNieuws
100e vraag aan Dementiezorg voor Elkaar
03 mei 2018

100 vragen kreeg het verbeterprogramma Dementiezorg voor Elkaar. Reden om de 100e vraagsteller te verrassen. Netwerk Ketenzorg Dementie De Bilt zocht ondersteuning bij samenwerking binnen hun netwerk.

Discussie met ketenpartners nodig om druk op ELV-bedden te verlichtenNieuws
Discussie met ketenpartners nodig om druk op ELV-bedden te verlichten
09 april 2018

Volgens Klaas van Dijk is de druk op eerstelijnsverblijfbedden voortdurend groot. Hij vindt dat er een doorbraak in de discussie met ketenpartners nodig is.

AanmeldPortaal zorgt dat de emmer niet overlooptNieuws
AanmeldPortaal zorgt dat de emmer niet overloopt
30 maart 2018

Het AanmeldPortaal in Breda is een mooi voorbeeld om onnodige ziekenhuisopnamen tegen te gaan. De initiatiefnemers vertellen erover.

'We moeten niet te veel ELV inzetten'Nieuws
'We moeten niet te veel ELV inzetten'
23 maart 2018

Specialisten ouderengeneeskunde Ellen Vreeburg en Bregje Smit vinden dat er niet te veel ELV moet worden ingezet.

‘Schaf scheiding tussen hoog- en laagcomplex af’Nieuws
‘Schaf scheiding tussen hoog- en laagcomplex af’
19 maart 2018

Huisarts Theodoor Sikkema vindt dat het onderscheid tussen hoog- en laagcomplex bij bedden voor eerstelijnsverblijf moet verdwijnen.

‘Alle ELV-instroom moet via één centraal telefoonnummer’Nieuws
‘Alle ELV-instroom moet via één centraal telefoonnummer’
12 maart 2018

Hoe voorkom je onnodige ziekenhuisopnames van kwetsbare ouderen? Meer samenwerking is de oplossing.

‘Bezuinigingsronde dwingt tot zakelijkheid’Interview
‘Bezuinigingsronde dwingt tot zakelijkheid’
02 maart 2018

Volgens specialist ouderengeneeskunde Jochem Klijnman zijn verzorgenden zakelijker geworden door bezuinigingsronden.

‘Aantal ELV-bedden groeit op korte termijn nog’Interview
‘Aantal ELV-bedden groeit op korte termijn nog’
22 februari 2018

Anna de Bruijn en Jocelyn Daris van Cordaan verwachten dat de specialist ouderengeneeskunde een steeds grotere rol gaat spelen om crisissituaties te voorkomen.

‘Maak onvermijdelijke neergang eerder bespreekbaar’Interview
‘Maak onvermijdelijke neergang eerder bespreekbaar’
15 februari 2018

Specialist ouderengeneeskunde Amnon Weinberg vindt dat zorgprofessionals het veel eerder met cliënten moeten hebben over het levenseinde.

‘Eerstelijnsverblijf? Doe het in één keer goed’Nieuws
‘Eerstelijnsverblijf? Doe het in één keer goed’
07 februari 2018

Ruim 320.000 ouderen liggen in een ziekenhuisbed terwijl ze medisch niets mankeren. Volgens expert Monique Spierenburg is er een bredere samenwerking nodig om het probleem op te lossen.

Gebruik nieuwe machtsbronnen als relatie, kennis en overtuigingskrachtInterview
Gebruik nieuwe machtsbronnen als relatie, kennis en overtuigingskracht
10 november 2016

Cluster governance is interessant voor ketensamenwerking in de zorg. Miranda Ebbekink: geef ruimte aan civic entrepreneurs om lerende zorgorganisaties te maken.

Mede-eigenaar zijn is de ultieme vorm van toezichtInterview
Mede-eigenaar zijn is de ultieme vorm van toezicht
01 november 2016

De burger ziet de publieke sector vaker als vijand dan als bondgenoot, stelt Otwin van Dijk. Dit staat een inclusieve samenleving ernstig in de weg.

Governance: een ander perspectiefNieuws
Governance: een ander perspectief
28 oktober 2016

Door de transitie werken zorg- en welzijnsorganisaties, zorgverzekeraars en gemeenten steeds meer samen. Dit vraagt om een ander perspectief op governance.

Gemeenten moeten leren sturen op de fundamentele verhouding die ze met hun burgers hebbenInterview
Gemeenten moeten leren sturen op de fundamentele verhouding die ze met hun burgers hebben
25 oktober 2016

Het ontbreekt de gemeenten aan kennis over het zorgveld, en de zorgaanbieders weten nog niet goed hoe binnen de gemeenten de hazen lopen.

Zorgbestuurders te weinig geprikkeld om zorg te verbeteren en vernieuwenInterview
Zorgbestuurders te weinig geprikkeld om zorg te verbeteren en vernieuwen
19 oktober 2016

Zorgbestuurders zitten gevangen in een model waarin ze te weinig worden geprikkeld om voor verbetering en vernieuwing in de zorg te gaan. Lees dit interview.

Niet organisaties centraal stellen maar het organiseren van zorgInterview
Niet organisaties centraal stellen maar het organiseren van zorg
11 oktober 2016

Er zijn steeds meer voorbeelden van organisaties die een nieuw denkkader aan het ontwikkelen zijn op basis van new public governance. Lees dit interview.

Haal de professional uit zijn rolgevangenisInterview
Haal de professional uit zijn rolgevangenis
06 oktober 2016

Bij zowel zorg als onderwijs ligt steeds meer nadruk op het functioneren in de keten en dus op keten- of netwerkgovernance. Lees dit Interview.

Laat het primaire proces de governance bepalenInterview
Laat het primaire proces de governance bepalen
24 september 2016

Een opleidingsinstituut is geen op zichzelf staande organisatie, maar onderdeel van een netwerk. Dit heeft gevolgen voor de governance. Lees dit interview.

Vervolg interviewreeks governance tussen organisatiesNieuws
Vervolg interviewreeks governance tussen organisaties
21 september 2016

In 8 weken verschijnen er 8 interviews op onze website met personen die een duidelijk vernieuwende visie op governance tussen organisaties hebben.

Zorgaanbieders heroverweeg uw governancemodelInterview
Zorgaanbieders heroverweeg uw governancemodel
20 september 2016

De governancestructuur van veel zorgaanbieders is nog veel te weinig gericht op innovatie en toegevoegde waarde bieden voor de klant, vindt Michel van Schaik.

Bekijk meer artikelen

In team Lokaal organiseren met Monique