Monique Spierenburg
Expert

Monique
Spierenburg

Expert

'Lokaal samenwerking organiseren'

De decentralisatie van AWBZ naar Wmo biedt kansen aan gemeente en zorgaanbieders om op een nieuwe manier de ondersteuning aan kwetsbare burgers te organiseren. En deze dichtbij huis te organiseren. Dé kans om stapsgewijs te innoveren en te leren. En vanuit het belang van de klant samen te werken.

De verschillende perspectieven van zorg en welzijn in ‘de zorg dichtbij huis’ bij elkaar brengen is de grootste uitdaging voor de komende jaren. Daar lever ik graag mijn bijdrage aan.

Organisatieoverstijgend

Samenwerking betekent respecteren van elkaars kennis en kunde. Kijken naar het belang en meerwaarde die dit kan opleveren in plaats van te denken vanuit behoud en eigenbelang. Gericht nadenken over de stappen die je kunt maken om je doelen samen te bereiken. Daarbij is het Ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg behulpzaam. Het helpt ordenen en biedt je een kader.

Wapenfeiten van Monique Spierenburg

  • Deed onderzoek naar diabetesketens en palliatieve netwerken
  • Is In voor zorg coach bij keten dementie West Utrecht en Regelarme transitie in West Brabant
  • Inventariseert lokale samenwerking in langdurende zorg

Artikelen van Monique

Gebruik nieuwe machtsbronnen als relatie, kennis en overtuigingskrachtInterview
Gebruik nieuwe machtsbronnen als relatie, kennis en overtuigingskracht
10 november 2016

Cluster governance is interessant voor ketensamenwerking in de zorg. Miranda Ebbekink: geef ruimte aan civic entrepreneurs om lerende zorgorganisaties te maken.

Mede-eigenaar zijn is de ultieme vorm van toezichtInterview
Mede-eigenaar zijn is de ultieme vorm van toezicht
01 november 2016

De burger ziet de publieke sector vaker als vijand dan als bondgenoot, stelt Otwin van Dijk. Dit staat een inclusieve samenleving ernstig in de weg.

Governance: een ander perspectiefNieuws
Governance: een ander perspectief
28 oktober 2016

Door de transitie werken zorg- en welzijnsorganisaties, zorgverzekeraars en gemeenten steeds meer samen. Dit vraagt om een ander perspectief op governance.

Gemeenten moeten leren sturen op de fundamentele verhouding die ze met hun burgers hebbenInterview
Gemeenten moeten leren sturen op de fundamentele verhouding die ze met hun burgers hebben
25 oktober 2016

Het ontbreekt de gemeenten aan kennis over het zorgveld, en de zorgaanbieders weten nog niet goed hoe binnen de gemeenten de hazen lopen.

Zorgbestuurders te weinig geprikkeld om zorg te verbeteren en vernieuwenInterview
Zorgbestuurders te weinig geprikkeld om zorg te verbeteren en vernieuwen
19 oktober 2016

Zorgbestuurders zitten gevangen in een model waarin ze te weinig worden geprikkeld om voor verbetering en vernieuwing in de zorg te gaan. Lees dit interview.

Niet organisaties centraal stellen maar het organiseren van zorgInterview
Niet organisaties centraal stellen maar het organiseren van zorg
11 oktober 2016

Er zijn steeds meer voorbeelden van organisaties die een nieuw denkkader aan het ontwikkelen zijn op basis van new public governance. Lees dit interview.

Haal de professional uit zijn rolgevangenisInterview
Haal de professional uit zijn rolgevangenis
06 oktober 2016

Bij zowel zorg als onderwijs ligt steeds meer nadruk op het functioneren in de keten en dus op keten- of netwerkgovernance. Lees dit Interview.

Laat het primaire proces de governance bepalenInterview
Laat het primaire proces de governance bepalen
24 september 2016

Een opleidingsinstituut is geen op zichzelf staande organisatie, maar onderdeel van een netwerk. Dit heeft gevolgen voor de governance. Lees dit interview.

Vervolg interviewreeks governance tussen organisatiesNieuws
Vervolg interviewreeks governance tussen organisaties
21 september 2016

In 8 weken verschijnen er 8 interviews op onze website met personen die een duidelijk vernieuwende visie op governance tussen organisaties hebben.

Zorgaanbieders heroverweeg uw governancemodelInterview
Zorgaanbieders heroverweeg uw governancemodel
20 september 2016

De governancestructuur van veel zorgaanbieders is nog veel te weinig gericht op innovatie en toegevoegde waarde bieden voor de klant, vindt Michel van Schaik.

Bij dementiezorg moet het om de bedoeling gaanInterview
Bij dementiezorg moet het om de bedoeling gaan
01 juli 2016

Marius Buiting heeft een duidelijke opvatting over hoe de zorg en verpleging van mensen met dementie moet worden vormgegeven. Lees zijn interview

8 tips voor het oprichten van een palliatieve thuiszorg groepTips
8 tips voor het oprichten van een palliatieve thuiszorg groep
19 mei 2016

Bekijk deze 8 tips voor het oprichten van een palliatieve thuiszorg groep. Dit is een methodiek om de kwaliteit rond palliatieve zorg thuis te verbeteren.

Interactieve landkaart governance tussen organisatiesNieuws
Interactieve landkaart governance tussen organisaties
23 december 2015

Bekijk deze interactieve landkaart met regionale en lokale samenwerkingsverbanden die op een nieuwe manier met governance werken of experimenteren.

Bestuurders geven hun kijk op governanceInterview
Bestuurders geven hun kijk op governance
05 november 2015

Lees wat bestuurders van zorginstellingen zeggen over governance en hoe ze omgaan met toezicht, verantwoording, sturing en inkoop.

Zorgmedewerkers moeten creatiever durven zijnInterview
Zorgmedewerkers moeten creatiever durven zijn
07 september 2015

Goede initiatieven die je breder kunt delen enthousiasmeren medewerkers. De bestuurder moet daarbij leren loslaten. Lees het interview met Remco Bakker.

Cliënt moet eigen regie behoudenInterview
Cliënt moet eigen regie behouden
31 augustus 2015

Het is de cliënt zelf die 'eigenaar' hoort te zijn. Die schakelt in aan ondersteuning wat hij denkt nodig te hebben. Lees het interview met GGz WNB.

Gemeenten hebben moeite zorg uit handen te geven, zorgverzekeraars nietInterview
Gemeenten hebben moeite zorg uit handen te geven, zorgverzekeraars niet
21 augustus 2015

Gemeenten hebben moeite zorg uit handen te geven, zorgverzekeraars niet. Lees het interview met Olivier van Noort, senior inkoper bij Menzis.

Contact tussen bestuurder en toezichthouder wordt intensieverInterview
Contact tussen bestuurder en toezichthouder wordt intensiever
17 augustus 2015

Tussen bestuur en toezicht moet een balans bestaan tussen afstand en nabijheid. Lees dit interview met de Posten-bestuurder Willem Marcelis.

Op weg naar een participatiesamenlevingInterview
Op weg naar een participatiesamenleving
10 augustus 2015

Anneke Asberg van Marente gelooft in de participatiesamenleving en ziet ook in dat die een missiewijziging van de zorgaanbieders vereist. Lees het interview.

Loslaten is belangrijker dan sturen bij zorgtransitieInterview
Loslaten is belangrijker dan sturen bij zorgtransitie
04 augustus 2015

Je moet als bestuurder beseffen dat je niet meer in control bent en dat dit juist goed is. Lees het interview met Jan Duenk, bestuurder van Abrona.

In team Lokaal organiseren met Monique