Rianne Breman-Gijzen
Senior onderzoeker

Rianne
Breman-Gijzen

Senior onderzoeker

Niet praten over, maar met het kind, de jongere of de volwassene die zorg nodig heeft. Of met ouders en andere naasten die zorg verlenen. Wat vinden zij belangrijk in de zorg en ondersteuning? Wat helpt hen? Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar in de praktijk van zorg, beleid en onderzoek is er door dit gesprek nog veel winst te behalen.

Mijn missie

Bij Vilans zet ik mij in voor jeugd met een chronische aandoening en voor kinderen en volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Onderzoek en ontwikkeling van kennis(producten) die zorgvragers en zorgverleners in de praktijk verder helpen. Zodat kinderen, jongeren en volwassenen de zorg krijgen die aansluit bij hun behoeften. Dat is waar mijn hart naar uitgaat.

Een voorbeeld

Een paar jaar geleden constateerde ik in mijn werk in een kinderziekenhuis dat er nog veel te verbeteren is in de (na)zorg voor kinderen met een hersentumor. De ervaringen die ouders met mij deelden bevestigden dit beeld. Deze ervaringen motiveerden mij om vanuit Vilans samen met de Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker (VOKK) en de Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION) kwaliteitscriteria voor de zorg te ontwikkelen vanuit het perspectief van kinderen met een hersentumor en het gezin. Daarnaast ontwikkelen en implementeren we een wegwijzer om gezinnen én professionals de weg te wijzen in de zorg voor kinderen met een hersentumor.

Wapenfeiten van Rianne Breman-Gijzen

  • Heeft een achtergrond als orthopedagoog en neuropsycholoog en vanuit die functies gewerkt in een kinderziekenhuis.
  • Is auteur van de Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel Kinderen & Jongeren.
  • Heeft een verpleegkundige kwaliteitsstandaard ontwikkeld voor de zorg aan het zieke kind en gezin in de eigen omgeving.

Artikelen en publicaties van Rianne Breman-Gijzen

Artikelen van Rianne

Nieuwe methode - 1 op de 7 Nederlandse kinderen te zwaarNieuws
Nieuwe methode - 1 op de 7 Nederlandse kinderen te zwaar
08 februari 2019

Een op de 7 kinderen in Nederland is te zwaar. Care for Obesity heeft een model ontwikkeld waarmee gemeenten kinderen met overgewicht en obesitas optimaal kunnen ondersteunen.

Integrale zorg voor kinderen met een chronische aandoeningInterview
Integrale zorg voor kinderen met een chronische aandoening
21 januari 2019

Kinderen met een chronische aandoening en hun gezinnen zien veel verschillende professionals, vaak ook van verschillende organisaties. Neem Jonathan met zijn gezin. Jonathan is een vrolijk vierjarig jongetje met diabetes type 1. 

Zorg organiseren voor kind met chronische aandoeningNieuws
Zorg organiseren voor kind met chronische aandoening
10 oktober 2018

Kinderen met een chronische aandoening en hun gezinnen hebben vaak te maken met veel verschillende hulpverleners. De reflectietool Integrale zorg voor kind en gezin helpt zorgprofessionals om de zorg zo goed mogelijk te organiseren rond de behoeften van kind en gezin.

Verpleegkundige kwaliteitsstandaard voor kindzorg gereedPublicatie
Verpleegkundige kwaliteitsstandaard voor kindzorg gereed
25 september 2018

De eerste verpleegkundige kwaliteitsstandaard die deze week is uitgekomen, geeft antwoord op de vraag wat de beste zorg is aan een gezin met een ziek kind, dat verpleging nodig heeft in de eigen omgeving.

Ketenzorg na coma rammeltNieuws
Ketenzorg na coma rammelt
28 juni 2018

De zorg voor patiënten met langdurige bewustzijnsstoornissen (LBS) na coma in Nederland kent nijpende knelpunten die snel aangepakt moeten worden. De Hersenstichting beschreef voor het eerst alle knelpunten rond deze zorg.

Betere zorg voor mensen met traumatisch hersenletselNieuws
Betere zorg voor mensen met traumatisch hersenletsel
28 maart 2018

Wilt u bijdragen aan betere zorg voor mensen met traumatisch hersenletsel? Download dan nu de toolkit.

Geef feedback over kwaliteitsstandaard verpleegkundige zorg aan het zieke kind en gezin in de eigen omgevingNieuws
Geef feedback over kwaliteitsstandaard verpleegkundige zorg aan het zieke kind en gezin in de eigen omgeving
13 december 2017

Landelijke commentaarronde op het concept van nieuwe kwaliteitsstandaard.

Gezocht: professionals die willen meedenken over zorg en ondersteuning kinderenNieuws
Gezocht: professionals die willen meedenken over zorg en ondersteuning kinderen
24 mei 2017

We zoeken de hulp van professionals werkzaam met kinderen en jongeren met een psychische of lichamelijke aandoening.

Verwijsgids en kwaliteitscriteria voor zorg aan kinderen met hersentumor Nieuws
Verwijsgids en kwaliteitscriteria voor zorg aan kinderen met hersentumor
10 april 2017

We ontwikkelden met samenwerkingspartners, kinderen, ouders en professionals, kwaliteitscriteria en verwijsgids voor de zorg aan kinderen met hersentumor.

Kwaliteitsstandaard Zorg aan het zieke kindNieuws
Kwaliteitsstandaard Zorg aan het zieke kind
23 juni 2016

Kwaliteitsstandaard Zorg aan het zieke kind (door Vilans en NCJ) beschrijft verpleegkundige zorg aan het zieke kind thuis.

E-learning - Vrijheid en veiligheid in thuiszorgNieuws
E-learning - Vrijheid en veiligheid in thuiszorg
02 februari 2016

Doe deze e-learning voor thuiszorgmedewerkers om bewuster om te gaan met dilemma’s over vrijheid en veiligheid.

Samenwerking gestart voor mensen met bewustzijnsstoornissenNieuws
Samenwerking gestart voor mensen met bewustzijnsstoornissen
23 juli 2015

Het doel is na afloop van het project een fundament te hebben voor het uitvoeren van klinisch-wetenschappelijk onderzoek voor mensen met bewustzijnsstoornissen.

Samen sterk voor kinderen met een hersentumorNieuws
Samen sterk voor kinderen met een hersentumor
21 juli 2015

Om de zorg en begeleiding voor kinderen met een hersentumor te verbeteren, ontwikkelen wij kwaliteitscriteria voor zorg voor kinderen met NAH.

3 mogelijke signalen van niet-aangeboren hersenletsel (NAH) bij kinderenTips
3 mogelijke signalen van niet-aangeboren hersenletsel (NAH) bij kinderen
16 maart 2015

Bekijk deze 3 mogelijke signalen van niet-aangeboren hersenletsel (NAH) bij kinderen. Vooral bij kinderen wordt NAH makkelijk over het hoofd gezien.

5 tips om NAH bij kinderen en jongeren te signalerenTips
5 tips om NAH bij kinderen en jongeren te signaleren
28 mei 2014

Hoe kunt u NAH bij kinderen en jongeren signaleren? En waar vindt u passende zorg? Bekijk deze 5 tips.

Begeleiding en behandeling gezinnen van kind met NAH succesvolNieuws
Begeleiding en behandeling gezinnen van kind met NAH succesvol
19 mei 2014

Nieuw zorgaanbod van gezinsbegeleiding- en behandeling voorziet in een grote behoefte bij gezinnen van kinderen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

5 tips voor ondersteuning van gezinnen met een kind met NAHTips
5 tips voor ondersteuning van gezinnen met een kind met NAH
17 maart 2014

16 lichamelijk gehandicaptenorganisaties ontwikkelden aanbod voor NAH-specifieke gezinsondersteuning. Lees hun 5 tips!

Bekijk meer artikelen

In team De nieuwe zorgprofessional met Rianne