Rozemarijne Jeuring
Adviseur

Rozemarijne
Jeuring

Adviseur

Onderkennen van de beperkingen maar vervolgens 'positief focussen op kansen en mogelijkheden voor de langdurende zorg'

Ik ben er van overtuigd dat nieuwe werkwijzen in de (in-)formele zorg voor kwetsbare mensen mogelijk, noodzakelijk en onvermijdelijk zijn. Met name met betrekking tot de zorg voor (het groeiend aantal) ouderen, maar ook voor kinderen en het gezin in de thuissituatie.  Maatwerk staat hierbij centraal. Aansluiting zoeken en ondersteuning bieden is de opdracht van de (formele en informele) zorg.
Als oorspronkelijk orthopedagoog zet ik me vanuit Vilans hiervoor in: zowel vanuit het perspectief van zorgorganisaties als vanuit ouderen, mantelzorgers, vrijwilligers, kinderen en gezinnen.

Drijfveer

Het belang van kwalitatieve zorg voor kwetsbare ouderen en kinderen heeft mij geraakt en motiveert mij om me specifiek te richten op de ondersteuning en versterking van de langdurende zorg en de samenwerking tussen de formele en informele zorg.

Wapenfeiten van Rozemarijne Jeuring

  • Adviseert zorgorganisaties over mantelzorg, vrijwilligers en ouderenzorg.
  • Geeft trainingen, workshops en organiseert congressen en bijeenkomsten over familieparticipatie.
  • Ontwikkelt een kwaliteitsstandaard voor zorg aan het zieke kind & gezin in de eigen omgeving.
  • Ontwikkelt kwaliteitscriteria voor zorg en begeleiding aan kinderen met een hersentumor.

In team Mantelzorg met Rozemarijne