Saskia ter Kuile
Senior adviseur Beleid, strategie en communicatie

Saskia
ter Kuile

Senior adviseur Beleid, strategie en communicatie

Voor mij zijn betrokkenheid en van betekenis zijn voor mensen in de langdurende twee kanten van dezelfde zingevingsmedaille. In mijn werk wil ik van waarde zijn door verbinding tussen mensen mogelijk te maken. Mijn kennis, ervaring en instrumenten om mensen met elkaar te verbinden is communicatie. De essentie van communicatie is voor mij het gezamenlijk bouwen aan gedeelde beelden en doelen. Als mensen elkaars perspectief begrijpen en doelen delen is vrijwel iedere verandering haalbaar. En verandering is noodzakelijk om zorg voor en met mensen nu en in de toekomst een positieve ervaring te laten zijn.

Ik ben vanaf 2009 verbonden aan Vilans, in eerste instantie voor het ontwerp en de uitvoering van kennisverspreiding en communicatie van grote vernieuwingsprogramma’s zoals In voor zorg! en Waardigheid en trots. De ervaringen die ik daar heb opgedaan, zet ik nu in voor Vilans en alle programma’s waar we verantwoordelijkheid voor dragen. Verschillende programma’s hebben impact in specifieke sectoren zoals ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Het is van belang om vanuit het versterken van de kennisinfrastructuur van de langdurende zorg ervaringen en resultaten van zorgorganisaties die deelnemen aan programma’s zodanig te bundelen dat het daadwerkelijk bijdraagt aan duurzame verbeteringen. 

Wapenfeiten van Saskia ter Kuile

Brede kennis en ervaring met programmatische en corporate communicatievraagstukken. Voorafgaand aan Vilans als communicatiemanager verbonden aan de Federatie Medisch Specialisten en als adviseur aan DBC-Onderhoud en het ministerie van VWS. Adviseur op bestuurlijk niveau voor issues, relaties met stakeholders en positionering. Teamlid van het team Marketing en Communicatie van Vilans. Naast Vilans politiek actief als fractievoorzitter van D66 Weesp. Verbindend met een groot netwerk in zorg en beleid. Gedreven door de C van compassie, communicatie en creativiteit.

In team Communicatie & Marketing met Saskia

José Jansen
José
Jansen

Senior marketing & communicatieadviseur Senior marketing & communicatieadviseur

j.jansen@vilans.nl

Bekijk profiel

Saskia Baardman
Saskia Baardman

Communicatiemedewerker Communicatiemedewerker

Bekijk profiel

Jan Willem Bloemen
Jan Willem
Bloemen

Senior communicatieadviseur Senior communicatieadviseur

j.bloemen@vilans.nl

Bekijk profiel

Josien van Dijkhuizen
Josien
van Dijkhuizen

Communicatieadviseur Communicatieadviseur

j.vandijkhuizen@vilans.nl

Bekijk profiel

Gerard Baas
Gerard
Baas

Communicatieadviseur Communicatieadviseur

g.baas@vilans.nl

Bekijk profiel

Wouter van den Elsen
Wouter
van den Elsen

Senior communicatieadviseur Senior communicatieadviseur

w.vandenelsen@vilans.nl

Bekijk profiel

Isha Govaarts
Isha
Govaarts

Senior marketing- en communicatieadviseur Senior marketing- en communicatieadviseur

i.govaarts@vilans.nl

Bekijk profiel

Noortje van der Zeijden
Noortje
van der Zeijden

Communicatiemedewerker Communicatiemedewerker

n.vanderzeijden@vilans.nl

Bekijk profiel

Karen Jansen
Karen
Jansen

Senior communicatiemedewerker Senior communicatiemedewerker

k.jansen@vilans.nl

Bekijk profiel

Leonoor Ahrens
Leonoor
Ahrens

Senior Marketing en communicatieadviseur Senior Marketing en communicatieadviseur

l.ahrens@vilans.nl

Bekijk profiel

Mieke Wobben
Mieke
Wobben

Communicatieadviseur Communicatieadviseur

m.wobben@vilans.nl

Bekijk profiel

Marcel Klein
Marcel
Klein

Senior communicatiemedewerker Senior communicatiemedewerker

m.klein@vilans.nl

Bekijk profiel

Elske Hijlkema
Elske
Hijlkema

Senior communicatieadviseur Senior communicatieadviseur

e.hijlkema@vilans.nl

Bekijk profiel