Stannie Driessen
Directeur Advies & Implementatie

Stannie
Driessen

Directeur Advies & Implementatie

'Meer eigen regie en gezamenlijke besluitvorming voor chronisch zieken' 

Als programmaleider Advies en Implementatie en MT-lid bij Vilans adviseer ik zorgorganisaties over strategische vraagstukken op het gebied van chronische zorg en ouderenzorg. Bijvoorbeeld over de vraag: hoe maken we de omslag naar gedrag en gezondheid, naar zelfmanagement, veerkracht en meer eigen regie? Vanuit mijn achtergrond als gezondheidswetenschapper wil ik hier een bijdrage aan leveren.

Visie op persoonsgerichte zorg

Een chronische ziekte managen is nog te vaak de taak van de zorgprofessional. De sleutel tot verandering ligt bij een actievere rol voor de patiënt en een meer coachende rol voor de professional. Persoonsgerichte zorg, waar ik me al jaren sterk voor maak, biedt hiervoor concrete handvatten. Het leidt tot effectief zelfmanagement, gezamenlijke besluitvorming, gecoördineerde zorg, betere gezondheidsuitkomsten en zal op den duur de zorgkosten verlagen.

Wapenfeiten van Stannie Driessen

  • 20 jaar werkzaam als strategisch adviseur, manager en expert op het terrein van de chronische zorg.
  • Ontwikkelde als programmaleider bij Vilans programma's voor chronische zorg, persoonsgericht werken en populatiemanagement.
  • Expert en adviseur bij diverse opdrachten voor gemeenten, 1e lijnszorggroepen en verzekeraars.
  • Mede-auteur van twee White Papers over persoonsgerichte zorg, waarin de visie en integrale aanpak van persoonsgerichte zorg beschreven is.
  • Initiatiefnemer en drijvende kracht achter Kennisplein Chronische Zorg.

Artikelen van Stannie

Hoe verbeter je de gezondheid van wijkbewoners?Nieuws
Hoe verbeter je de gezondheid van wijkbewoners?
12 oktober 2018

In de wijken van Utrecht Noordwest bevorderen ze de gezondheid van bewoners met Positieve Gezondheid als uitgangspunt.

10 tips voor hygiënisch smartphonegebruikTips
10 tips voor hygiënisch smartphonegebruik
12 juni 2018

Veel verpleegkundigen gebruiken hun telefoon tijdens het werk maar maken 'm bijna nooit schoon. Terwijl ze juist een bron van schadelijke micro-organismen zijn.

Hygiëne en huiselijkheid in verpleeghuis gaan prima samenBlog
Hygiëne en huiselijkheid in verpleeghuis gaan prima samen
25 november 2016

Mijn persoonlijke ervaring heeft mij geleerd dat hygiëne en huiselijkheid totaal niet tegenstrijdig aan elkaar zijn, maar juist heel goed kunnen samengaan.

Positieve Gezondheid - Geen standaard behandelplan meer nodigNieuws
Positieve Gezondheid - Geen standaard behandelplan meer nodig
10 oktober 2016

Geen standaard behandelplan, maar de zorgkundige vult met de cliënt het spinnenweb in van Positieve Gezondheid. Het bespaart veel tijd en inzet.

Aandacht ontbreekt in identiteit van zorgprofessionalBlog
Aandacht ontbreekt in identiteit van zorgprofessional
28 juli 2016

Als er geen dwingende omstandigheden zijn, dan krijgt aandacht in de professionele identiteit van de zorgprofessional geen goede plek. Lees deze blog.

Biedt een nieuw kwaliteitskader ruimte voor maatwerk?Blog
Biedt een nieuw kwaliteitskader ruimte voor maatwerk?
19 juli 2016

Het kwaliteitskader gaat niet de oplossing bieden voor verbetering van verpleeghuiszorg. De zorgprofessional kan dat wel. Lees de blog van Astraia Rühl.

Mag aandacht in takenpakket van zorgmedewerker?Blog
Mag aandacht in takenpakket van zorgmedewerker?
11 april 2016

Aandacht geven is iets dat meestal tussen de bedrijven door gebeurt, als er tijd voor is. Het is geen aparte taak voor zorgmedewerkers, maar het is hard nodig.

Positieve Gezondheid - Maak zorg passend voor cliënt en niet andersom Nieuws
Positieve Gezondheid - Maak zorg passend voor cliënt en niet andersom
05 april 2016

Het doel van het transitietraject Positieve Gezondheid is zorg en ondersteuning passend maken voor de cliënt in plaats van andersom. Lees meer.

Persoonsgerichte zorg, juist bij dementieBlog
Persoonsgerichte zorg, juist bij dementie
18 maart 2016

Hoe zorgen we ervoor dat de keuzes die we maken ook de keuzes van de cliënt zijn? Lees deze blog van Stannie Driessen over eigen regie bij dementie.

5 tips voor het werken met een individueel zorgplan Tips
5 tips voor het werken met een individueel zorgplan
10 november 2014

Hoe zet u een IZP goed in? Deze 5 tips voor zorgverleners in de eerste lijn geven inzicht.

Tips voor het geven van persoonsgerichte zorgTips
Tips voor het geven van persoonsgerichte zorg
06 oktober 2014

Iedereen wil dat mensen met een chronische ziekte persoonsgerichte zorg krijgen. Hoe realiseert u dit in de praktijk?

Vilans en BigMove ondersteunen eerstelijns zorgorganisaties, verzekeraars en gemeentenNieuws
Vilans en BigMove ondersteunen eerstelijns zorgorganisaties, verzekeraars en gemeenten
01 juli 2014

Niet alleen aandacht voor ziekte en zorg, maar ook voor gedrag en gezondheid.

Bekijk meer artikelen

In team Persoonsgerichte zorg met Stannie