Wouter van den Elsen
Senior communicatieadviseur

Wouter
van den Elsen

Senior communicatieadviseur

'Verspreiden van kennis als kerntaak'

Zorgen dat de zorg beter werkt is de hoofddoelstelling van Vilans. Met goede teksten, prikkelende nieuwsbrieven en warme media-relaties draag ik hier graag een steentje aan bij. Schrijven over de langdurende zorg is iets wat ik al mijn gehele loopbaan met heel veel plezier en enthousiasme doe. Mijn interesse gaat uit naar zorgvernieuwing en innovatie, knelpunten in wet- en regelgeving en grote maatschappelijke vraagstukken. Ik zet me bij Vilans in om de verpreiding van relevante kennis die de kwaliteit van zorg kan vergoten zo goed mogelijk voor elkaar te brengen.

Wapenfeiten

Na een master politicologie ben ik als zorgredacteur begonnen bij vaktitel Zorgvisie. Daar schreef ik voor het magazine en website, ontwikkelde nieuwe mediaplatformen en bouwde ik het social media beleid uit. Momenteel werk ik aan corporate communicatie naast de raad van bestuur en verzorg ik de communicatie over uiteenlopende thema's en projecten bij Vilans, waaronder vilans.nl.  

Artikelen van Wouter

Wat we (niet) kunnen doen tegen eenzaamheid Publicatie
Wat we (niet) kunnen doen tegen eenzaamheid 
28 oktober 2021

Door corona is de eenzaamheid met name onder ouderen flink toegenomen. Het thema eenzaamheid is daarom actueler dan ooit. Onlangs verscheen hierover de richtlijn ‘Eenzaamheid onder ouderen’ van de beroepsvereniging van verpleegkundigen V&VN.

Terugkijken: RVS-jaarconferentie ‘De beloften van de regio’Video
Terugkijken: RVS-jaarconferentie ‘De beloften van de regio’
28 oktober 2021

In de zorg en het sociaal domein wordt veel verwacht van regionale samenwerking. De afgelopen jaren zijn er dan ook allerlei regionale verbanden ontstaan: van dementienetwerken tot regionale programma’s om gezondheidsachterstanden terug te dringen. Tijdens de Jaarconferentie ‘De beloften van de regio’ van de RVS werden belangrijke vragen hierover beantwoord.

Toezichthouders op de zorg signaleren 3 trendsPublicatie
Toezichthouders op de zorg signaleren 3 trends
28 oktober 2021

Drie nieuwe trends worden steeds relevanter voor toezichthouders in zorg en welzijn. De Wetenschappelijke Adviesraad van de vereniging voor zorgtoezichthouders NVTZ agendeert deze trends in zijn recent verschenen uitgave ‘Signalement 2021’. 

Gebruikers thuiszorgtech hebben groter gevoel van veiligheidPublicatie
Gebruikers thuiszorgtech hebben groter gevoel van veiligheid
18 oktober 2021

Leven in een huis vol zorgtechnologie, hoe ervaren ouderen dat eigenlijk? Op deze en andere vragen over het dagelijkse gebruik van huisautomatisering geeft het internationale onderzoeksprogramma i-evAALution antwoord.

Vilans zet in op duurzame zorg met Green DealNieuws
Vilans zet in op duurzame zorg met Green Deal
06 oktober 2021

Goede zorg moet ook in de toekomst nog geleverd kunnen worden. Dat is alleen mogelijk met gezonde mensen op een gezonde planeet. Daarom zet Vilans in op duurzaamheid, samen met andere zorgorganisaties die partner zijn van de Green Deal ‘Duurzame Zorg voor een gezonde toekomst’.

Twee Vilans-programma’s genomineerd voor beste ICT-samenwerkingNieuws
Twee Vilans-programma’s genomineerd voor beste ICT-samenwerking
02 september 2021

De programma’s Dementiezorg voor Elkaar en MantelzorgBalans zijn door vakblad Computable genomineerd in de categorie Partnerproject voor de beste samenwerking op ICT-gebied.

Wmo-beleid lijkt eenheidsworst maar uitvoering bewijst tegendeelNieuws
Wmo-beleid lijkt eenheidsworst maar uitvoering bewijst tegendeel
30 augustus 2021

Als je de beleidsplannen van gemeenten voor het sociaal domein analyseert, lijkt het alsof gemeenten allemaal dezelfde diensten aanbieden. Maar schijn bedriegt, concluderen onderzoekers van Integraal Werken in de Wijk in de recent verschenen publicatie Dialoog en ruimte voor aansluiting beleid en praktijk.

Martin van Rijn: ‘Nationaal plan voor wonen en zorg noodzakelijk’Interview
Martin van Rijn: ‘Nationaal plan voor wonen en zorg noodzakelijk’
24 augustus 2021

Dat er een tekort is aan voor ouderen geschikte woningen is bekend. De vereniging van woningbouwcoöperaties Aedes wil deze uitdaging aangaan samen met de zorg, de gemeenten en het Rijk. Aedes-voorzitter Martin van Rijn ziet dat een ‘one size fits all’ oplossing niet gaat werken en dat we de individuele woon- en leefwensen van ouderen moeten ophalen.

Aan de slag met handreiking eenzaamheidsinterventiesPublicatie
Aan de slag met handreiking eenzaamheidsinterventies
23 augustus 2021

De handreiking ‘Aan de slag met eenzaamheidsinterventies’ biedt een toegankelijk overzicht van de actuele kennis over eenzaamheidsinterventies en een werkblad om eigen interventies onder de loep te nemen en te verbeteren.

Anneke Augustinus: ‘Te veel angst voor digitalisering in ouderenzorg’Interview
Anneke Augustinus: ‘Te veel angst voor digitalisering in ouderenzorg’
16 augustus 2021

Nu het weer beter gaat met de economie komt ook een oud probleem weer terug: zorgaanbieders kampen met een tekort aan medewerkers. Vilans-directeur Anneke Augustinus ging hierover in gesprek met ANP Pers Support.

Eén betaaltitel voor échte samenwerking in de zorgInterview
Eén betaaltitel voor échte samenwerking in de zorg
02 augustus 2021

Uit een enquête van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) blijkt dat veel zorgaanbieders het zien zitten om onder één betaaltitel samen te werken. Uit een recente consultatie onder zorginstellingen blijkt dat 80% van de 300 respondenten positief staat tegenover een domeinoverstijgende betaaltitel. Op dit moment is het zo dat als de ene zorginstelling zorg verleent vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de andere vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), er aparte betaaltitels zijn. Dit staat samenwerking in de weg.

📻 Meedoen voor mensen met een beperking nog niet vanzelfsprekend
📻 Meedoen voor mensen met een beperking nog niet vanzelfsprekend
26 juli 2021

Het VN-verdrag Handicap is nu vijf jaar van kracht. Maar de strijd voor een volledig inclusieve maatschappij voor mensen met een handicap is nog lang niet gestreden. Vilans-adviseur Inge Redeker vertelt erover in een radio-uitzending van Omroep Wetering.

Serious game om zorg voor een naaste met dementie te oefenenNieuws
Serious game om zorg voor een naaste met dementie te oefenen
22 juli 2021

Met het informatieve spel ‘DemiZorg’ kun je online oefenen met het zorgen voor een naaste met dementie. DemiZorg is een onderdeel van het eindresultaat van het POSTHCARD-project, waarin Vilans drie jaar lang met internationale partners samenwerkte aan technologische oplossingen voor ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis willen blijven wonen.

Mirjam de Bruin toezichthouder bij kennisorganisatie VilansNieuws
Mirjam de Bruin toezichthouder bij kennisorganisatie Vilans
19 juli 2021

Mirjam de Bruin is deze maand toegetreden tot de raad van toezicht van Vilans, de kennisorganisatie voor de langdurende zorg. De Bruin is mede-oprichter en partner bij Schutjens ♦ De Bruin, een juridisch-strategisch advieskantoor gespecialiseerd in de gezondheidszorg.

Rian van de Schoot: 'Oplossing voor knelpunten thuiszorg ligt klaar'Nieuws
Rian van de Schoot: 'Oplossing voor knelpunten thuiszorg ligt klaar'
12 juli 2021

Het Sociaal en Cultureel Planbureau meldt op NOS.nl dat een deel van de 1,2 miljoen thuiswonende 75-plussers geen goede zorg krijgt wegens ‘hardnekkige’ knelpunten. Vilans-directeur Rian van de Schoot reageert: 'De oplossing voor deze knelpunten is in de maak. De cliënt gaat echt merken dat de zorg integraal wordt geleverd in plaats van vanuit allerlei verschillende eilandjes.'

Is thuis wonen beter of is er nog toekomst voor het verpleeghuis?Podcast
Is thuis wonen beter of is er nog toekomst voor het verpleeghuis?
06 juli 2021

Ouderen die thuis intensief verzorgd worden, leven ongeveer een jaar langer dan ouderen in het verpleegtehuis. Is thuis wonen beter of is er nog steeds toekomst voor het verpleeghuis?

Nieuwe artikelen in Tijdschrift voor Gerontologie en GeriatrieNieuws
Nieuwe artikelen in Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie
07 juni 2021

Beïnvloedt een publiekscampagne de mate van bewustwording van het verminderen van het risico op dementie? En zijn mensen daardoor gemotiveerd voor gedragsverandering? Aanstaande donderdag verschijnt de juni-uitgave van het Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie (TGG) met antwoorden op deze vragen.

Burgerinitiatieven belangrijk in nieuw woonakkoord ouderenzorgNieuws
Burgerinitiatieven belangrijk in nieuw woonakkoord ouderenzorg
03 juni 2021

Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde vorige week voor een motie voor een nationaal woonzorgakkoord om de wachtlijsten in de ouderenzorg op te lossen. ‘Dat is hard nodig omdat niet alleen het aantal ouderen toeneemt, ook het aantal alleenwonenden stijgt’, aldus directeur Rian van de Schoot van Vilans.

Tirsa Kroon: ‘Jonge mantelzorgers vragen vaak niet om aandacht’Interview
Tirsa Kroon: ‘Jonge mantelzorgers vragen vaak niet om aandacht’
31 mei 2021

De Week van de Jonge Mantelzorger heeft dit jaar het thema #NIETTEMISSEN en gaat over het gegeven dat de impact van opgroeien met iemand met een chronische ziekte, beperking of psychische kwetsbaarheid zeer groot is. Vaak gaat alle aandacht uit naar de zieke in de familie en de gezonde broer of zus wordt ‘gemist’.

📻 ‘Cliënten die het meest gebaat zijn bij digitalisering, bereiken we niet’Interview
📻 ‘Cliënten die het meest gebaat zijn bij digitalisering, bereiken we niet’
20 mei 2021

Uit het recente rapport 'Een eerlijke kans op een gezond leven' van de RVS blijkt dat niet iedereen profiteert van zorginnovaties. EHealth-expert Henk Herman Nap van Vilans spreekt erover in het radioprogramma 'De Late Avond'.

Bekijk meer artikelen

In team Marketing en communicatie met Wouter

Saskia ter Kuile
Saskia
ter Kuile

Vakgroepleider Marketing en Communicatie Vakgroepleider Marketing en Communicatie

s.terkuile@vilans.nl

Bekijk profiel

José Jansen
José
Jansen

Senior marketing & communicatieadviseur Senior marketing & communicatieadviseur

j.jansen@vilans.nl

Bekijk profiel

Marcel Klein
Marcel
Klein

Senior communicatiemedewerker Senior communicatiemedewerker

m.klein@vilans.nl

Bekijk profiel

Gerard Baas
Gerard
Baas

Communicatieadviseur Communicatieadviseur

g.baas@vilans.nl

Bekijk profiel

Karen Jansen
Karen
Jansen

Senior communicatieadviseur Senior communicatieadviseur

k.jansen@vilans.nl

Bekijk profiel

Elske Hijlkema
Elske
Hijlkema

Senior communicatieadviseur Senior communicatieadviseur

e.hijlkema@vilans.nl

Bekijk profiel

Hester Moerman
Hester
Moerman

Communicatieadviseur Communicatieadviseur

h.moerman@vilans.nl

Bekijk profiel

Renate Kuijsten
Renate
Kuijsten

Senior communicatieadviseur Senior communicatieadviseur

r.kuijsten@vilans.nl

Bekijk profiel

Jan Willem Bloemen
Jan Willem
Bloemen

Senior communicatieadviseur Senior communicatieadviseur

j.bloemen@vilans.nl

Bekijk profiel

Marco Barten
Marco
Barten

Senior medewerker communicatie Senior medewerker communicatie

m.barten@vilans.nl

Bekijk profiel

Mieke Wobben
Mieke
Wobben

Communicatieadviseur Communicatieadviseur

m.wobben@vilans.nl

Bekijk profiel