Eerstelijnszorg

Lees hoe wij de eerstelijnszorg helpen met het borgen van kwaliteit van zorg en hen leren inspelen op de toekomst.

In de zorg voor chronisch zieken en thuiswonende ouderen ligt de focus op gezondheid en gedrag, uitgaande van de kracht van het individu. Wij helpen u op verschillende manieren zelfmanagement te stimuleren.

Het accent in de eerstelijnszorg te verschuiven naar meer zelfredzaamheid en eigen regie. Dat is de opgave waarvoor we staan. Met een integrale blik kijken we naar de actuele vraagstukken: hoe organiseren we de zorg multidisciplinair? Hoe versterken we sociale netwerken? En hoe verbinden we het medische en sociale domein? Met stappenplannen, praktijkvoorbeelden, hulpmiddelen en tips helpen we u op weg. Het doel: goede samenwerking met mantelzorgers en naasten, succesvolle eHealth-toepassingen en solide netwerken van burgerinitiatieven.

Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl