Gemeenten

Lees hoe wij gemeenten helpen met het vormgeven en managen van lokale zorg en ze leren omgaan met lokale samenwerking en burgerinitiatieven.

Zorg- en welzijnsprofessionals, ambtenaren in het sociale domein en actieve burgers werken steeds intensiever met elkaar samen in de wijk. Wij helpen u een integrale aanpak te creëren, opdat zij elkaar optimaal aanvullen.  

Een thuiswonende oudere met beginnende dementie en fysieke beperkingen. Een alleenstaande moeder met verslavingsproblemen en schulden. Complexe problemen op meerdere leefdomeinen vragen om hulp vanuit meerdere expertises. Mensen krijgen te maken met verschillende professionals op het gebied van opvoeding, geestelijke gezondheid, financiën en/of wonen. Hoe richt u dat goed in? Waar loopt u tegenaan in de samenwerking? Samen gaan we samen zoek naar antwoorden voor professionals en beleidsmakers.

Meer informatie? Neem contact op met:

RianDirecteur Leren, Innoveren en Onderzoeken
Rian
van de Schoot
Directeur Leren, Innoveren en Onderzoeken r.vandeschoot@vilans.nl 06 22 81 07 08
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl