Kennisdeling

Overal in Nederland lopen zorgmedewerkers tegen praktische problemen aan. Op ieder moment van de dag. Wij helpen ze direct op weg met relevante, up-to-date informatie

Er is enorm veel kennis in het veld. Van praktische handleidingen tot inspirerende ervaringsverhalen, van tips voor handige apps tot complete signaleringslijsten. Maar veel kennisdeling is versnipperd en vaak verstopt in organisaties. Op internet staat veel informatie, maar die is moeilijk op waarde te schatten. Hoe verzamelt u al die kennis en beoordeelt u wat relevant is? Niet. Dat doen wij voor u. Samen met onze partners zorgen we zo voor actuele en gebundelde informatie.

Bekijk al onze diensten op Kennisdeling

Kennispleinen

Op onze kennispleinen delen professionals uit het hele land hun kennis en ervaring per thema. Het gaat om mensen uit de zorg, onderzoek, onderwijs en beleid. Zij brengen elkaar op de hoogte van nieuwe informatie en toepasbare middelen. Dat gebeurt veel online, maar ook offline tijdens netwerkbijeenkomsten of kennismarkten. Deelnemers nemen zelf initiatieven en voeren die grotendeels uit, de kennispleinen bieden de randvoorwaarden. Er zijn onder meer kennispleinen voor de gehandicaptensector, ouderenzorg, mantelzorg en integraal werken in de wijk.

Bekijk al onze websites 

Vilans KICK-protocollen

Om goede zorg te bieden, zijn protocollen voor voorbehouden en risicovolle handelingen onmisbaar. Het zijn bovendien gedegen middelen om de zorg te verantwoorden bij uw cliënten, bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), bij medebehandelaars en bij certificerende instellingen. Maar protocollen zelf ontwikkelen en actueel houden kost tijd, geld en expertise. Elk jaar opnieuw. Dat kan slimmer. Met een abonnement op onze KICK-protocollen bent u verzekerd van een stevige basis voor goede en veilige zorg én hebben uw medewerkers hun handen vrij die zorg daadwerkelijk te leveren.

Bekijk wat de KICK-protocollen voor u kunnen betekenen