10 stappen: basismodel netwerk kinderpalliatieve zorg


Sinds 2014 werken we samen met Stichting Pal aan het opzetten van de eerste regionale samenwerking kinderpalliatieve zorg: regionaal netwerk Holland Rijnland. Het regionaal netwerk draait nu en de ervaringen zijn gebruikt voor een handig basismodel. Met dit model kunnen andere regio's aan de slag met netwerken kinderpalliatieve zorg.

Basismodel kinderpalliatieve zorg in 10 stappen

Gebruik het basismodel als fundament om te komen tot een regionaal netwerk kinderpalliatieve zorg met landelijke samenwerking. Het doel: in samenwerking de kwaliteit en organisatie van zorg voor gezinnen met een ernstig ziek kind verbeteren. Het bevat een eenduidige doelstelling voor de kwaliteit van zorg: denk aan visie, richtlijnen en kaders. Maar ook specifiek voor de regio afgestemde doelen voor vraagstukken die daar leven. 
Ga in 10 eenvoudige stappen aan de slag. Van 'deel uw vraagstuk en idee', naar 'vraag commitment' tot 'voer de activiteiten uit' en 'ontwikkel door'.

Pilot Holland Rijnland

De pilot van Holland Rijnland is in november 2015 afgerond en het team bleek effectief voor ernstig zieke kinderen en hun gezinnen. De eerste ervaringen van Holland Rijnland leiden tot een handig basismodel. De ontwikkeling van dit model kwam samen door intensieve samenwerking met Stichting Pal.