Aanpak antibioticaresistentie - Bestuurders nemen hun verantwoordelijkheid


Virussen, bacteriën en parasieten zijn voor gezonde mensen vaak geen probleem. Bij kwetsbare doelgroepen echter, kan besmetting met een bacterie levensbedreigend zijn.

Bijvoorbeeld in verpleeghuizen, waar mensen ook nog eens dicht op elkaar wonen en werken. Antibiotica voorschrijven is niet langer de enige oplossing: deze maken bacteriën op den duur alleen maar sterker en resistent. Sommige bacteriën zijn dat al. Een andere, preventieve aanpak is dus noodzakelijk. En die valt of staat met de inzet van bestuurders.

De begint met het voorkomen van ernstige besmettingen. Daarom is hygiënisch werken in de meeste zorginstellingen inmiddels prioriteit. Maar er zijn wat valkuilen. Bijvoorbeeld bij het overdragen van een cliënt in de zorgketen. Het is van groot belang dat verpleeghuizen hygiëneprotocollen afstemmen met de eerstelijnszorg en ziekenhuizen. En ook in de instelling zelf is afstemmen essentieel.

Nog te vaak zijn bijvoorbeeld artsen minder bewust bezig met de protocollen. Of beschouwen mensen de trouwring niet als een bron van bacteriën. Wanneer medewerkers dit van elkaar zien, is een vrije aanspreekcultuur van belang. In beide gevallen is een actieve rol van het bestuur essentieel. Of, zoals in BoardRoom Zorg wordt gesteld: de bestuurders zijn aan zet.

Effectief bewezen maatregelen

In het genoemde artikel komen enkele bestuurders aan het woord over de uitdagingen rond antibioticaresistentie. Om deze het hoofd te bieden, maakt een aantal van hen gebruik van het programma Aanpak antibioticaresistentie verpleeghuizen. Zoals de voorzitter van de centrale Infectiecommissie van zorginstelling Amsta aangeeft: 'Ik leer graag wat elders al actief bewezen is.' Elke zorgorganisatie die ondersteuning wenst bij hygiënisch werken, kan rekenen op steun van het ABR-programma van Vilans, ActiZ, RIVM, V&VN en Verenso. Doel is een hoge basishygiëne, het juiste voorschrijfgedrag en het voorkomen van infecties. Alleen zo kunnen antibioticagebruik én antibioticaresistentie teruglopen.

Meer informatie

Ook geïnteresseerd in het programma Aanpak antibioticaresistentie verpleeghuizen? Vraag een gesprek aan met Marjolein van Vliet via m.van.vliet@vilans.nl.