Actief werken aan een beter lokaal samenspel in zorg en ondersteuning


Bent u actief betrokken bij een burgerinitiatief rond zorg en ondersteuning? Wilt u als gemeente of professionele aanbieder  effectiever samenwerken met burgerinitiatieven in het lokaal organiseren van zorg en ondersteuning? De inspiratiewijzer Lokaal Samenspel helpt u hierbij.

Met de inspiratiewijzer Lokaal Samenspel willen wij burgerinitiatieven, en aanbieders stimuleren de onderlinge samenwerking te onderzoeken en waar mogelijk te verdiepen.

Inspiratiewijzer Lokaal Samenspel

In deze inspiratiewijzer leest u over de praktijk van 2 bestaande living labs, met daarbij tips over hoe de samenwerking productiever kan worden vormgegeven. U vindt in de inspiratiewijzer ook een aantal praktische werkvormen om zelf mee aan de slag te gaan. Een living lab is een bijeenkomst of serie bijeenkomsten waar de gemeente, burgerinitiatieven en aanbieders van zorg en ondersteuning elkaar ontmoeten om van elkaar te leren. In korte trajecten staat het gesprek over samenwerking tussen burgers en professionals centraal. Living labs hebben als doel samenwerking te stimuleren op een manier die écht werkt.

Bewust stilstaan bij samenwerking

Marjolein de Meijer, adviseur Lokaal Organiseren vertelt: 'Samenwerken gaat niet vanzelf, ook niet als de partijen elkaar al kennen en met elkaar samenwerken in de praktijk. Door de hectiek van alledag blijft ieder binnen zijn eigen rol en logica handelen. Door deelname aan de living labs maakten de deelnemers tijd om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Over zoiets basaal als het begrip samenwerken bleken al verschillende opvattingen te bestaan. Om het samenspel een stap verder te brengen is het nodig om dit soort dingen naar elkaar uit te spreken. Het zegt iets over verwachtingen en inzicht in de rol van de ander. Dit proces is nooit af. Elke fase van samenwerken kent weer een nieuwe dynamiek.'

'Een ander opvallend punt vond ik dat iedereen dezelfde drijfveren bleek te hebben. In het living lab zat je niet zozeer als beleidsambtenaar, welzijnsprofessional of actieve buurtbewoner, maar als mens met dezelfde idealen en drijfveren: met elkaar kunnen we een sluitend netwerk vormen zodat iedereen passende hulp krijgt.'

Waarom living labs Lokaal Samenspel?

Op steeds meer plekken organiseren burgers in hun eigen wijk of dorp informele zorg, burenhulp, ontmoetingsplekken en praktische diensten. Daarin hebben ze te maken met of zoeken actief de samenwerking met gemeenten en aanbieders van zorg en ondersteuning. Dat lokale samenspel gaat niet vanzelf en zorgt nogal eens voor fricties en verschillende beelden en  verwachtingen over en weer die de samenwerking bemoeilijken. Om meer zicht te krijgen op die praktijk zijn LSA, Movisie en Vilans een aantal living labs gestart onder de naam ‘Lokaal Samenspel’. Deze sluiten aan bij de lokale praktijk waar meer invloed willen hebben op de organisatie van welzijn en zorg in hun omgeving. En waar gemeenten en professionele aanbieders zoekend zijn naar hun rol en (ver)houding ten opzichte van deze beweging.

Samenwerking gemeenten en burgerinitiatieven kan beter

Dat de samenwerking tussen bewoners, gemeentes en aanbieders beter kan, blijkt ook uit de eerder gepubliceerde ‘’ en het onderzoeksrapport ‘’. Het ‘Kompas Right to Challenge’ is bedoeld voor gemeenten én burgerinitiatieven die willen weten hoe ze in de praktijk aan de slag kunnen met het ‘recht om uit te dagen’ waarbij burgers de gemeente uitdagen een maatschappelijke dienst of taak beter en/of goedkoper uit te voeren. Het onderzoeksrapport ‘Wat knelt’ gaat dieper in op ervaren knelpunten bij burgerinitiatieven gericht op zorg en ondersteuning.