Kinderen en jongeren met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) op school


Het is onze ambitie om de aandacht voor NAH in het onderwijs te vergroten. We willen leerlingen met NAH uit de anonimiteit halen door te laten zien hoe professionals in het onderwijs NAH kunnen signaleren. Verder willen we onderwijsprofessionals handvatten bieden om te zorgen dat ook leerlingen met NAH passend onderwijs krijgen in een veilige leeromgeving.

In deze brochure lees je over de NAH-problematiek bij kinderen en jongeren en over de aanpak van de dubbele uitdaging.

Bekijk ook het