Burgerinitiatieven in zorg en welzijn


Burgerinitiatieven vormen een belangrijke en interessante ontwikkeling die er mogelijk voor zorgt dat mensen zich minder eenzaam voelen en langer thuis blijven wonen. Mensen hebben verschillende redenen om een burgerinitiatief te starten. Soms willen ze meer contact in een wijk of dorp, of de saamhorigheid versterken.

Wij bundelden alle feiten en tips over burgerinitiatieven ofwel zorgcoöperaties uit de praktijk in een overzichtelijke infographic, inclusief verhalen en video's van initiatiefnemers. Zo heeft u in één document alles bij elkaar ter inspiratie!

Wat is een burgerinitiatief?

De burgerinitiatieven die in deze infographic centraal staan zijn initiatieven in zorg en welzijn door én voor burgers. Het zijn initiatieven die vrijwillig starten. Dat gaat zo. Eén of meerdere burgers pakken een probleem op waarvan zij vinden dat het aangepakt moet worden om de leefbaarheid in een wijk of dorp te verbeteren of het zorg- en welzijnsaanbod te vernieuwen. Zo’n initiatief is gericht op een wijk of dorp, het heeft dus een lokaal karakter. Nog een kenmerk: deze burgerinitiatieven werken vanuit de principes betrokkenheid en wederkerigheid. Dat wil zeggen: u geeft iets én u neemt iets.