Burgerinitiatieven nemen enorme vlucht


Enkele jaren geleden begonnen burgerinitiatieven in Nederland plotseling aan een opmars. Hoe verschillend ook, deze initiatieven blijken veelal te rusten op vergelijkbare bouwstenen en gedeelde waarden, waar voor nog op te richten burgerinitiatieven belangrijke lessen uit te leren zijn.

Toen onderzoekers Sven Turnhout en Dieke Feliksdal besloten onderzoek te doen naar burgerinitiatieven, was dat vooral omdat er nog weinig beschreven was, laat staan onderzocht, wat een burgerinitiatief inhoudt. Ze signaleerden dat een burgerinitiatief weliswaar verschillende gedaanten kan innemen, maar veelal hebben ze vergelijkbare kenmerken, legt Turnhout uit: ‘Ze zijn voor en door burgers, het gaat altijd om zorg dan wel welzijn van deze burgers, ze hebben een lokaal karakter en ten slotte zijn betrokkenheid en wederkerigheid essentiële waarden.’

Lees het volledige artikel dat werd gepubliceerd in Volkskrant.