De hiërarchie voorbij in de governance


Veel organisaties in de zorg leggen steeds meer verantwoordelijkheden bij medewerkers, bij cliënten en hun naasten. Besluitvorming op de traditionele hiërarchische niveaus zou minder moeten worden. Dat is nodig, aldus Vilans-bestuurder en Vilans-directeur . Mensen worden immers mondiger, zijn hoger opgeleid, verlangen meer zeggenschap en betalen steeds meer voor de publieke voorzieningen die ze gebruiken. Zij zien een trend naar decentralisatie en horizontalisering.

Organisatieverantwoordelijkheid

In een essay in het blad Lucide stellen Nies en Minkman de vraag waar de organisatieverantwoordelijkheid gaat liggen: bij medewerkers, cliënten en burgers of bij de raad van bestuur of misschien wel bij al deze partijen? Is het niet uit de tijd, stellen zij, dat de raad van toezicht zichzelf benoemt en geen verantwoording aflegt aan de mensen voor wie hij er uiteindelijk is: de cliënten en de medewerkers?

Nieuwe governance

Ook buiten de zorg zien Nies en Minkman trends van decentralisatie en horizontalisering. Een nieuwe vorm van governance, waar het leiderschap niet hiërarchisch is bepaald, maar per thema of context kan verschillen. En waar traditionele ‘volgers’ zich op hun beurt niet meer kunnen verschuilen achter de rug van een ander maar eigenaarschap, verantwoordelijkheid en loyaliteit moeten tonen.
 
In een decentrale en horizontale context worden besturen en toezicht houden in de zorg echt anders. Beter? De auteurs verwachten van wel. Spannender? Tijdens de komende fase van ontwikkeling: zeker.