Do’s en don’ts van eHealth-toepassingen


Bewezen succesvolle eHealth-toepassingen blijven maar al te vaak ‘op de plank’ liggen. Ze worden na de pilotfase niet geïmplementeerd of opgeschaald. Inzichten en ervaringen worden maar weinig gedeeld. Wat zijn nu de problemen en knelpunten die grootschalige implementatie van eHealth in de weg staan? Lees de do’s en don’ts van eHealth-toepassingen in deze interactieve publicatie, het eindproduct van de Werkplaats eHealth.

Implementatie eHealth

Experts uit de Werkplaats eHealth hebben zich sinds september 2015 gebogen over de vraag welke knelpunten ervoor zorgen dat grootschalige implementatie van eHealth-toepassingen stuklopen. De stappen die de experts tijdens de werkplaats hebben gezet, opgedane inzichten, koppeling met de geraadpleegde literatuur en gebruikte tools zijn in de publicatie verzameld.

Oh is dat eHealth

Naast de ontwikkeling van de publicatie, startten de experts uit de Werkplaats eHealth in april 2016 het initiatief ‘Oh is dat eHealth'.  Het doel van dit initiatief is mensen bewust te maken van de mogelijkheden van eHealth in de zorg, om uiteindelijk online behandelen onderdeel te laten zijn van elk zorgarrangement. Video’s zijn nog steeds welkom. 

Werkplaats eHealth

De Werkplaats eHealth is gestart in september 2015 met het doel kennis uit onder andere de ZonMw-projecten rondom eHealth te verzamelen, te bundelen en generiek te maken. Het gaat hierbij om kennis over de implementatie van eHealth-toepassingen die gericht zijn op cliëntondersteuning in het kader van gezondheidsbevordering. De werkplaats eHealth richt zich op de vraag: hoe kunnen we goede implementatie en opschaling van eHealth realiseren?