E-learning Goed in Gesprek


In 2 modules leert u over communicatie door vragen te beantwoorden over praktijksituaties. Daarnaast zijn er goede video’s met duidelijke voorbeelden. Daardoor kan iedereen die werkzaam is in de langdurende zorg, van gastvrouw tot verpleegkundige, deze e-learning gemakkelijk volgen.

Wat leert u in de e-learning Goed in Gesprek?

Deel 1 gaat over het voeren van een goed gesprek. Hoe goed luistert u of vult u gemakkelijk in voor een ander? Stelt u veel open of juist gesloten of suggestieve vragen? In deel 2 leert u over gesprekken met een specifiek doel, bijvoorbeeld feedback geven en krijgen en wat hier het juiste moment voor is.
Als u 80% van de toetsvragen goed heeft, krijgt u een certificaat. U kunt de e-learning op elk moment opnieuw doen.

Accreditatie Goed in Gesprek

Voor elke module kunt u 1 accreditatiepunt halen voor het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden van V&VN (4 euro administratiekosten).

De e-learning sluit aan bij het thema Goed in gesprek op Zorg voor Beter.