Geef samenwerking sociale wijkteams en informele zorg vorm


Veel professionals in sociale wijkteams komen niet toe aan het organiseren van een goede samenwerking met  mantelzorgers en vrijwilligers. In deze veldverkenning leest u kort over de issues die spelen en uitgebreid over de oplossingen die werken. De publicatie biedt een handig model waarmee u samenwerking met informele zorg vormgeeft. U begint met visievorming en kijkt vervolgens met uw team welke tools voor u geschikt zijn. Ook neemt u de samenwerking met andere organisaties onder de loep. Een publicatie waarmee u direct aan de slag kunt.

Een van de uitdagingen voor zorg en ondersteuning is het samenspel tussen formele en informele zorg. Ook professionals in wijkteams vinden het belangrijk, maar komen er tegelijkertijd onvoldoende aan toe. Uit onderzoek blijkt dat 43 procent van de teams weinig tijd besteedt aan het organiseren van informele netwerken. Het is opvallend dat zo’n belangrijke doelstelling nog weinig uit de verf komt. Genoeg reden om dit eens nader in kaart te brengen.

Veldverkenning via gesprekken mantelzorgers en professionals

Voor het programma Integraal werken in de wijk deden we een veldverkenning. Hiervoor spraken wij uitgebreid met wijkprofessionals over hun samenwerking met mantelzorgers en vrijwilligers. Ook bekeken we literatuur, tools en werkvormen. We gaven workshops en presentaties en wisselden kennis uit met wijkprofessionals. We organiseerden de kennis- en ervaringssessie 'Zicht op wat werkt in de wijk bij samenspel formeel informeel'.

In deze veldverkenning belichten wij het samenspel tussen professionals uit een sociaal wijkteam, mantelzorgers en vrijwilligers. We gaan kort in op de issues die spelen en uitgebreid op de oplossingen die werken. Deze publicatie is bedoeld voor professionals die werkzaam zijn in een sociaal wijkteam en die de samenwerking met mantelzorgers en vrijwilligers willen opzoeken.

Dit document is een co-creatie vanuit integraal werken in de wijk.