Gespreksmodel en gesprekskaarten vrijheidsbeperking


Dit gespreksmodel geeft weer welke partijen met elkaar het gesprek moeten voeren over vrijheid en vrijheidsbeperking in de langdurende zorg. Het gespreksmodel is een samenvatting van de verkenning die wij in opdracht van VWS hebben uitgevoerd voor een maatschappelijk debat over vrijheid en vrijheidsbeperking.

De bijbehorende gesprekskaarten laten de onderwerpen en dilemma’s zien die het veld bezig houden. Ze vormen de basis voor het open gesprek en helpen partijen het gesprek vorm te geven. Het is de bedoeling dat de gesprekskaarten steeds verder aangevuld, aangepast en verrijkt worden. Heeft u aanvullingen? Laat het ons weten via Vilans-adviseur Femke de Wit.