Goede zorg gaat niet om uitsluiten van fouten


Welke mogelijkheden heeft een bestuurder om de ervaren kwaliteit van leven van verpleeghuisbewoners positief te beïnvloeden? 2 praktijkvoorbeelden illustreren de weerbarstigheid van dit vraagstuk in dit artikel in BoardRoom ZORG. De laatste decennia zijn vele pogingen gedaan om de kwaliteit van verpleeghuiszorg te vangen in kwaliteitscertificaten, prestatie-indicatoren en meetinstrumenten. Het geloof dat dit een garantie is voor duurzame kwaliteit van zorg verliest momenteel snel terrein.

Het debat over kwaliteit van zorg lijkt soms te draaien om het voorkomen van vervelende incidenten. Maar het is veel meer dan dat. Sterker nog, als we onze cliënten zoveel mogelijk vrijheid en kwaliteit van leven gunnen, zijn incidenten soms niet uit te sluiten. Goede zorg gaat niet om het uitsluiten van fouten, maar om het zo zorgvuldig mogelijk balanceren tussen verschillende, soms strijdige kwaliteitsaspecten. Dat gaat, soms letterlijk, met vallen en opstaan.