Good practices: werken met mensen met LVB of GGZ problematiek


Integraal werken in de wijk vraagt veel van professionals. Zeker wanneer zij te maken hebben met mensen waarbij de onderliggende oorzaak voor bepaalde problemen niet direct zichtbaar en duidelijk is. Denk aan mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) of GGZ problematiek. Dit zijn kwetsbare groepen mensen, waarbij vaak problemen op meerdere levensgebieden spelen.

Het afgelopen jaar bundelden diverse kenniscentra hun krachten in het project ‘Integraal Werken in de Wijk’. Deze intensieve samenwerking is onder andere gericht op professionals, die werken met mensen met LVB en/of GGZ problematiek, praktisch te ondersteunen. Het resultaat: deze ‘good practices’ voor professionals die met deze doelgroepen werken. Het overzicht bevat praktijkvoorbeelden om mensen met LVB en/of GGZ problematiek vroegtijdig te kunnen signaleren, bereiken en ondersteunen.

Achterliggend idee is om professionals die actief zijn in de wijk te inspireren en enthousiasmeren, zodat zij deze mensen op integrale wijze hulp en ondersteuning kunnen bieden. Het overzicht is niet uitputtend, maar geeft een inkijkje in hoe er ten aanzien van deze doelgroepen in de wijk hard wordt gewerkt aan integrale samenwerking. Het overzicht biedt ook contactinformatie, zodat professionals zelf hun vragen kunnen stellen en op maat antwoorden krijgen.

Dit document is een co-creatie vanuit integraal werken in de wijk.