Gouden momenten in de zorg


In dit boekje ‘Klaverblad van aandacht’ staan opwarmertjes voor gesprekken en contacten die een gouden moment kunnen worden. Voor spontane momenten tussendoor, in gesprekken met familie, in een teamoverleg of multidisciplinair overleg, cliëntbesprekingen en vrijwilligersbijeenkomsten. Gouden momenten zijn er om vast te houden en anderen mee te inspireren. Het helpt als cliënten, naasten, zorgprofessionals en vrijwilligers deze bijzondere momenten met elkaar delen.

De 4 blaadjes van het klaverblad

Cliënten, familie en vrienden, zorgprofessionals én vrijwilligers: samen vormen ze de 4 blaadjes van een klaverblad. In hun onderlinge contact maken ze gouden momenten mee. Dat kunnen vrolijke, humoristische, verdrietige en ontroerende ervaringen zijn. Het zijn stuk voor stuk momenten waarop er werkelijk aandacht is voor elkaar. Zij vormen als het ware het gouden hart van het klaverblad: het klaverblad van aandacht.

Ook een gouden moment? Deel het

Knip het klaverblad (pdf) uit en schrijf er uw gouden moment op! Hang het op, plak het op de muur of leg het op tafel. Het boekje is ook in de Vilans webwinkel te koop voor € 12,50.