Samenwerking bij inkoop in sociaal domein


In hoeverre werken gemeenten samen bij de inkoop van zorg en ondersteuning en hoe zien zij hun eigen rol? Deze factsheet biedt een korte blik op de samenwerkingen die gemeenten aangaan bij de inkoop van zorg en ondersteuning. Het is het resultaat van de zogenoemde ‘5-minuten check’ die we samen met VNG verstuurden naar Nederlandse gemeenten.

Governance in de zorg

Wij deden dit onderzoek vanuit het project Governance tussen organisaties die betrokken zijn bij het leveren van zorg en ondersteuning.

Meer weten?