Grote diversiteit tussen academische werkplaatsen


In Nederland bestaan op diverse gebieden academische werkplaatsen met het gemeenschappelijke doel om onderzoek en vernieuwende zorgpraktijk beter met elkaar te verbinden. Echter, ‘academische werkplaats’ blijkt geen eenduidig begrip. Ze kennen een grote variëteit in structuur en werkwijze. Daarnaast is onderzoek naar effecten van academische werkplaatsen voor wetenschap, praktijk, onderwijs en beleid nog volop in ontwikkeling.

Deze bevindingen komen naar voren uit een verkennend onderzoek van Vilans in samenwerking met het Ben Sajet Centrum (samenwerkingsverband regio Amsterdam) naar de diversiteit van academische werkplaatsen gericht op zorg en gezondheid in Nederland.

Effect academische werkplaatsen

Wat betreft de opbrengsten is het lastig om ‘hard’ bewijs te vinden voor de effectiviteit van academische werkplaatsen. We hebben in ieder geval geconstateerd dat de werkplaatsen toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige producten, diensten en voorzieningen voor zorg, welzijn en preventie leveren. Dit kan bijdragen aan betere zorg, preventie en gezondheid, beter afgestemd beleid en daarmee ook aan een betere kwaliteit van leven.