Haalbaarheid van Health Impact Bond Valpreventie Ouderen


Samen met VeiligheidNL verkenden we de mogelijkheden van een Health Impact Bond (HIB) voor valpreventie.

Vragen die daarbij centraal stonden: om wat voor investering gaat het, wat is het risico, welke aanpak of interventie moet u kiezen, hoe meet u het rendement en hoe kunt u de uitbetaling regelen? In dit rapport staan de conclusies.

Health Impact Bond business case

Een heeft een zeer positieve business case. Van alle onderzochte voorwaarden lijkt er niet één onhaalbaar. Toch kan de echte haalbaarheid alleen in de praktijk blijken, omdat veel keuzes sterk afhankelijk zijn van de specifieke context en deelnemers.

HIB Valpreventie onderzoek

Tijdens het onderzoek bleken diverse regio’s en partijen geïnteresseerd in het uitproberen van een HIB Valpreventie. Alleen zorgverzekeraars zijn nog terughoudend. Het is nu zaak dat in één regio zowel investeerders, gemeenten, zorgverzekeraars, zorgverleners als ondernemers er samen de schouders onder zetten. ‘We hebben met dit onderzoek voldoende in kaart gebracht. We dagen alle betrokken partijen nu uit de getoonde interesse om te zetten in daadkracht en een experiment met een HIB Valpreventie aan te gaan’, aldus Saskia Kloet van VeiligheidNL en Frans van Zoest van Vilans.

Lees ook het bericht