Handreiking Q&A’s samenwerking lokale teams en specialisten


Generalisten in lokale teams en specialisten hebben elkaar nodig om voor inwoners goede zorg en ondersteuning te organiseren. Hoe richt u die samenwerking in? Op basis van eigen expertise en ervaringen uit het werkatelier stelden OTD-experts Barbara de Groen en Marjan Hurkmans de volgende Q&A’s op:

  • Hoe breed is de generalist en wanneer wordt de overgang naar de specialist gemaakt?
  • Waarom geldt bij gemeenten vaak het uitgangspunt: generalistisch en licht als het kan, en specialistisch als het moet?
  • Welke samenwerkingsmodellen komen in de praktijk voor?
  • Komt het voor dat triage aan de voorkant zit?
  • Kan de samenstelling van het sociaal wijkteam invloed hebben op de behoefte aan experts/specialisten van buiten deze teams?
  • In onze gemeente blijkt het expertiseteam niet goed te werken. Waar kan dat aan liggen?
  • Welke vaardigheden hebben medewerkers in wijkteams nodig om goed samen te werken?
  • Welke voorbeelden zijn er in het land van vormen van samenwerking tussen generalisten en specialisten?