Handreiking zelfredzaamheid voor wijkverpleegkundigen


Hoe kunt u als wijkverpleegkundige aan zelfredzaamheid werken? Wat betekent dat voor u en voor uw team? Daarover gaat deze Handreiking Zelfredzaamheid.

Ervaringen van wijkverpleegkundigen

Het werk van wijkverpleegkundigen verandert. Zelfredzaamheid komt steeds centraler te staan. Vilans heeft in Almelo een leerwerkplaats over zelfredzaamheid uitgevoerd. Deze handreiking is gebaseerd op de ervaringen van de wijkverpleegkundigen uit Almelo.

Praktische handvatten en tips

De Handreiking Zelfredzaamheid bevat praktische handvatten en instrumenten, waaronder een zelfredzaamheidsmeter en tips voor motiverende gespreksvoering. Daarnaast biedt de handreiking ook verdieping: vanuit welke beroepsopvatting en normen en waarden werkt u?