Het spanningsveld van netwerkzorg


Inwoners en cliënten verwachten steeds vaker een integraal antwoord op hun zorg- en/of ondersteuningsvragen. De reactie van zorgorganisaties en gemeenten op deze verwachting, en op de toenemende mate van complexiteit van zorg en ondersteuning, is steeds vaker het organiseren van zorg en ondersteuning in een netwerk. Deze nieuwe manier van samenwerking tussen organisaties levert echter ook verschillende uitdagingen op. Uitdagingen met betrekking tot leiderschap, verantwoording, toezicht en inkoop, met andere woorden, uitdagingen met betrekking tot de governance. 

Uitdagingen en aanbevelingen voor de governance

In deze publicatie gaan we in op een specifieke uitdaging die we meermaals tegen zijn gekomen in de praktijk: de mogelijke spanning tussen een netwerk en de afzonderlijke organisaties die hier lid van zijn. Aan de hand van twee praktijkvoorbeelden lichten we deze uitdaging toe en geven we aanbevelingen voor toekomstige netwerken.