Hoe hygiënisch is uw werkomgeving?


Valt die hoop vieze theedoeken in de hoek van het schoonmaakhok u op? Ziet u de bandages die over de reling te drogen hangen? Als uw team al langer op een bepaalde manier werkt, vallen minder hygiënische aspecten in de werkomgeving u soms niet meer op. Wij hebben dit hulpmiddel ontwikkeld om samen eens stil te staan bij de hygiëne op de afdeling.

Met een frisse blik kijken naar hygiëne

Het idee is dat zorgmedewerkers van 2 verschillende afdelingen bij elkaar gaan kijken hoe de hygiëne te verbeteren is. Omdat het moeilijk is om eigen rommel te zien, is dit een goede manier om met een frisse blik naar de werkomgeving te kijken. Er zijn 2 varianten van het hulpmiddel: een papieren versie en eentje waarbij u gebruikmaakt van WhatsApp.

Hoe gebruikt u dit hulpmiddel?

  1. Print dit hulpmiddel uit (keuze uit papieren versie en WhatsApp versie).
  2. De zorgmedewerker loopt een ronde over een afdeling (niet de afdeling waar hij of zij zelf werkzaam is) en bekijkt alle ruimtes.
  3. De zorgmedewerker plakt bij opvallende situaties een post-it met daarop een nummer.
  4. De zorgmedewerker fotografeert de situatie, waarbij de post-it met het nummer duidelijk zichtbaar is.
  5. De zorgmedewerker geeft aan of de situatie een aandachtspunt is of een compliment verdient.
  6. De zorgmedewerker geeft in een paar steekwoorden aan waarom hij of zij de situatie heeft gekozen en waarom deze situatie een compliment verdient of een aandachtspunt is.
  7. De zorgmedewerker gaat met zijn of haar collega’s in gesprek aan de hand van de instructiekaart. Doel van het gesprek is de reden te achterhalen en tot een oplossing te komen. 

Deel uw mening

Het hulpmiddel ‘Werkomgeving hygiëne in beeld’ is ontwikkeld in én samen met mensen uit de praktijk van de intramurale zorg voor het programma 'Aanpak antibioticaresistentie in verpleeghuizen'. Heeft u vragen of opmerkingen neem dan contact op met Elsbeth Zielman (e.zielman@vilans.nl). Meer materialen vindt u op resistentiepreventie.nl.

Hygiënisch werken doet u niet alleen

Hygiënisch werken kan infecties bij kwetsbare ouderen voorkomen. Als u hygiënisch werkt en de rest van het team niet, blijven de bacteriën op jullie afdeling zich prettig voelen. Dus ga met elkaar in gesprek en ontdek hoe u dingen verbetert. Samen maken jullie hier afspraken over en zorgen ervoor dat hygiënisch werken besmettelijk wordt.