Ieder zijn eigen recept voor persoonsgerichte zorg


12 huisartspraktijken van zorggroep Synchroon zetten in de eerste helft van 2017 de volgende stap in persoonsgerichte zorg, met onze ondersteuning. Iedere praktijk stelde zijn eigen doelen op, passend bij de eigen ambities en ervaringen. De rode draad was de introductie van een patiëntenportaal dat gekoppeld is met het keteninformatiesysteem. Wat is er bereikt en geleerd? De projectleiders, een POH en een patiënt blikken terug in een artikel dat verscheen in De Eerstelijns van oktober 2017.

Een blijvende verandering in werken

Jeroen Havers, Vilans-adviseur persoonsgerichte zorg: ‘Het ging om een project van een half jaar bij 12 huisartspraktijken. We hebben zoveel mogelijk de analogie van zelfmanagement gevolgd, ook naar de zorgverleners toe. Vanuit iedere praktijk namen een huisarts en POH deel. Zij stelden een eigen teamplan op. De menukaart persoonsgerichte zorg was daarbij een handig hulpmiddel.’

Protocollen loslaten

‘Het ene team koos bijvoorbeeld voor het uitbouwen van de coachende rol, terwijl het andere de nadruk legde op het uitwisselen van zelfgemeten bloedwaarden. De zorgverleners waren enthousiast, al was het ook even zoeken. Protocollen geven houvast bij het implementeren van nieuwe zorgtrajecten. Bij dit project lieten we de protocollen juist los.’

Patiëntenportaal ter ondersteuning van persoonsgerichte zorg

‘Samen met projectleider Frank van Summeren ben ik bij de praktijken langsgegaan om de plannen met de teams aan te scherpen. Als de meerwaarde van een nieuwe werkwijze helder is, dan is dat ook goed uit te leggen aan patiënten. Ter ondersteuning van persoonsgerichte zorg is e-Vita uitgerold. Dit is een patiëntenportaal dat gekoppeld is met het keteninformatiesysteem en dat het berichtenverkeer tussen zorgverlener en patiënt ondersteunt.’

Zorg afstemmen op de patiënt

‘Alle deelnemers hebben tijdens bijeenkomsten plannen en ervaringen kunnen uitwisselen. Ze oefenden met een acteur en hielden een spiegelgesprek met patiënten. Dat was een schot in de roos. POH’s en huisartsen vonden het fijn om te horen hoe patiënten de nieuwe aanpak ervaarden. Daar zaten wel verschillen in. De kunst is om te blijven luisteren en de zorg af te stemmen op de persoon die tegenover u zit. We wilden met dit project een blijvende verandering in werken in gang zetten en ik denk dat we daarin zijn geslaagd.’

Download het volledige artikel uit De Eerstelijns en lees de ervaringen van projectleider Frank van Summeren, POH Bianca Dobbelsteen en hartpatiënt Ger van den Akker. Het werd geschreven door Margriet van Lingen.