In gesprek over mentaal welbevinden


In gesprek over mentaal welbevinden
€ 5,95
  • Gratis verzending Nederland en België

De brochure biedt voorbeeldvragen aan voor verzorgenden bij de termen die op de landkaart Domein Mentaal Welbevinden staan. Het betreft vragen over de gebieden: vreugde, verdriet, verhalen en verbondenheid. Dit geeft handvatten bij gesprekken met cliënten over mentaal welbevinden.

Hoe kun je werken met de Landkaart Mentaal welbevinden? Welke vragen over mentaal welbevinden kun je stellen aan cliënten. De handreiking biedt ook informatie over hoe je afspraken die hieruit voorkomen, kunt vastleggen in het zorgleefplan.

De brochure is een aanvulling op het reispakket Mentaal Welbevinden en de landkaart Domein Mentaal Welbevinden

Indien u meer dan 10 exemplaren wilt bestellen is korting mogelijk, stuur vooraf een mail naar r.boomstra@vilans.nl voor een prijsopgave.


€ 5,95
  • Gratis verzending Nederland en België