In voor beter, leven in vrijheid


In dit boek leest u meer over onze ervaringen met het project ‘In voor beter, leven in vrijheid’ in de zorg. We laten zien welke inzichten en hulpmiddelen we ontwikkelden in nauwe samenwerking met 7 bevlogen zorgorganisaties uit de ouderen- en gehandicaptenzorg.

Zij hebben veel geïnvesteerd in het vergroten van de vrijheid van hun cliënten of bewoners en het afbouwen van vrijheidsbeperking. Bijzonder om te zien dat er ondanks bezuinigingen en reorganisaties, nog zo veel energie en passie te vinden is voor datgene waar het om gaat in de zorg: de ander.

Kracht van In voor beter, leven in vrijheid

De kracht van cliënten en hun naasten, passie van medewerkers en nieuwe visie op vrijheid maken duidelijk dat er veel goeds gebeurt in de langdurende zorg. In voor beter, leven in vrijheid helpt daarbij. Toch blijft vrijheid een complex thema. We staan daarom ook stil bij de dilemma’s die in dit project naar voren kwamen. We hopen dat onze verhalen en inzichten u verder helpen bij het werken aan optimale vrijheid voor uw cliënten en uw medewerkers.