Inbreng van patiënten is essentieel om tot oplossingen te komen


De stem van patiënten is van grote toegevoegde waarde bij het verbeteren of vernieuwen van de zorg. Zij zijn immers de ervaringsdeskundigen waar de zorg om draait. Maar hoe komt u tot goede samenwerking met patiënten? Gezondheidscentrum (GHC) Hoensbroek deed hierover een aantal belangrijke inzichten op. De Eerstelijns schreef er in november 2016 een artikel over met de hulp van Vilans-adviseurs Paulien Vermunt en .

Krachtige stem van patiënten

De hulpverleners wilden samen met patiënten zoeken naar nieuwe oplossingen op maat om een grotere groep patiënten te bereiken. Die mogelijkheid kreeg het GHC Hoensbroek door begin 2015 ‘proeftuin persoonsgerichte zorg’ te worden. In de proeftuinen onderzoeken 4 organisaties onder onze begeleiding hoe de zorg nog beter kan aansluiten bij de leefwereld van de patiënt (persoonsgerichte zorg). Hoe GHC Hoensbroek dat deed, leest u in het artikel uit De Eerstelijns. Hun aanpak laat andere zorgorganisaties zien hoe ze patiënten een krachtige stem kunnen geven.