Infographic - Antibioticaresistentie in verpleeghuizen


 is een bedreiging voor de volksgezondheid. Nu al sterven naar schatting jaarlijks 25.000 mensen in Europa aan de gevolgen hiervan. Zonder actief verminderen van infecties en antibioticagebruik loopt dit aantal verder op. Als antibiotica niet meer werkt worden bijvoorbeeld operaties op termijn gevaarlijk en worden nu nog eenvoudig te genezen ziektes weer levensbedreigend.

Met name in verpleeghuizen bestaat een toegenomen risico op een infectie en besmetting met een (resistente) bacterie. Verpleeghuizen maken namelijk onderdeel uit van een keten waar veel zorg gerelateerde contacten plaatsvinden. Daarnaast wonen bewoners met een verminderde weerstand dicht op elkaar en wordt isoleren van bewoners bij besmetting (zoals in een ziekenhuis) als niet wenselijk ervaren. Deze infographic van resistentiepreventie.nl brengt de risico’s in kaart.