Inspiratiedossier lokale inclusie agenda


In samenwerking met:
Ieder(in), LFB Wolvega, Cliëntenbelang Amsterdam, Arnhems Platform chronisch zieken en gehandicapten

Goede voorbeelden en tips hoe je als belangenbehartiger in de gemeente een Lokale Inclusie Agenda maakt. Die zijn te vinden in het nieuwe inspiratiedossier lokale inclusie, dat Vilans heeft samengesteld in opdracht van de Alliantie voor de implementatie van het VN-verdrag.

Wat is inclusie?

Een inclusieve gemeente is een gemeente waarin iedereen zich welkom voelt. Eenvoudig gezegd: inclusie is meedoen en erbij horen. Met en zonder beperking. Om daarvoor te zorgen, maakt elke gemeente een Lokale Inclusie Agenda. Hierin staat hoe ze werkt aan het waarmaken van het VN-verdrag en daardoor aan een inclusieve samenleving. De Lokale Inclusie Agenda wordt samen met mensen met een beperking opgesteld. Zij mogen meepraten over wat beter kan.

Verkennende fase

Uit recent onderzoek van Movisie blijkt dat de meerderheid van de gemeenten nog in de verkennende fase zit. De Alliantie voor de implementatie van het VN-verdrag geeft nu voorlichting aan belangenbehartigers hoe zij in hun gemeenten aan de slag kunnen, en wat zij kunnen doen om hun gemeente te bewegen om een begin te maken met het opstellen van een lokale inclusie agenda. Daarvoor is dit inspiratiedossier ontwikkeld, met onder meer tips van ervaringsdeskundigen hoe zij dit hebben aangepakt.


In samenwerking met:
Ieder(in), LFB Wolvega, Cliëntenbelang Amsterdam, Arnhems Platform chronisch zieken en gehandicapten