Inspiratiedossier voor gemeentelijk kwaliteitsbeleid


In samenwerking met:
Patiënten- en cliëntenorganisaties

Benut burgerkracht om de zorg en ondersteuning van inwoners te verbeteren. Dat is de boodschap van het inspiratiedossier Burgers in beeld dat Vilans, op verzoek van samenwerkende patiënten- en cliëntenorganisaties, heeft ontwikkeld.

Burgers in beeld

Burgers in beeld bestaat uit vier hoofdstukken: kwaliteit van zorg en ondersteuning in het sociaal domein, dialoog met inwoners, het versterken van de eigen regie en praktische tips om zelf aan de slag te gaan. De publicatie bevat legio voorbeelden van bewoners die worden betrokken bij de ontwikkeling en verbetering van de zorg en ondersteuning. Het dossier is bedoeld voor lokale belangenbehartigers, adviesraden en gemeenten.


In samenwerking met:
Patiënten- en cliëntenorganisaties