Internationale vergelijking corona-aanpak in de langdurige zorg


Vilans heeft van acht Europese landen de overheidsmaatregelen gericht op de verspreiding van het coronavirus en de gevolgen voor de langdurige zorg in kaart gebracht. Doel hiervan is lering te trekken uit de getroffen coronamaatregelen.

Dit overzicht is gemaakt op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in Nederland. We laten zien wat het beleid was voor bezoekregelingen, testbeleid, persoonlijke beschermingsmiddelen, monitoring van geïnfecteerde en overleden cliënten en compenserende maatregelen voor organisaties en medewerkers. Ook delen we goede voorbeelden.

Het gaat om de landen België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Noorwegen, Zweden, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.