Invulmodel Spoed in de ouderenketen


Dit invulmodel is een praktisch hulpmiddel dat past bij het originele model Spoed in de ouderenketen. Het invulmodel is een praktisch hulpmiddel om - in uw eigen regio of gemeente - proactief en preventief invulling te geven aan spoedsituaties in de ouderenzorg.

Het doel van het invulmodel is tweeledig: 

  1. Het invulmodel gebruiken om te inventariseren wat er is in de regio: u brengt per stap de initiatieven en voorbeelden in kaart die er in uw gemeente of regio zijn opgezet op het gebied van spoed in de ouderenketen.  
  2. Het model gebruiken als instrument om te vernieuwen en meer samen te werken met netwerkpartners.