Inzicht en balans voor mantelzorgers


De publicatie 'Op weg naar vitaliteit' helpt mantelzorgers balans en inzicht te krijgen in hun situatie. Het biedt een creatieve manier om te reflecteren op de 4 thema's lichaam, hoofd, hart en ziel. De publicatie is een reflectietool in de vorm van zogenaamde 'landkaarten' en is tot stand gekomen met de inbreng van een aantal mantelzorgers.

'Op weg naar vitaliteit' biedt met de 4 landkaarten een sleutel naar een andere beleving van mantelzorg. De geografische namen op de kaarten weerspiegelen wensen, maar ook grenzen. Ze laten mantelzorgers stilstaan bij vragen als 'Hoe blijf ik gezond?' en 'Wat geeft mij houvast?' De lege kaarten in de bijlage laten ruimte voor eigen invulling en om uw eigen verbeelding te laten spreken.

Lees meer over 'Op weg naar vitaliteit' en bekijk video’s over de publicatie op de website van Expertisecentrum Mantelzorg. Bestel de fysieke versie van ‘Op weg naar vitaliteit’ voor €5,- via de webwinkel van Movisie. Of download de Engelse versie.