Jaarverslag 2015 - Bekijk de highlights


In deze samenvattende versie van ons jaarverslag over 2015 staan onze hoogtepunten beschreven. Net als in voorgaande jaren hielpen we zorgaanbieders in 2015 een weg te vinden in dit veranderende zorglandschap. Daarvoor gingen we rond de tafel met partners, stakeholders, zorgprofessionals en cliënten. We maakten al op veel manieren, op veel momenten en voor veel mensen het verschil. Daar zijn we trots op. In ons jaaroverzicht laten we 9 voorbeelden zien.

Het is u vast niet ontgaan. De langdurende zorg verandert ingrijpend. Mensen gaan meer voor zichzelf en elkaar zorgen en technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Voor goede afstemming van zorgtaken, moeten zorgorganisaties concurreren en samenwerken.

Strategische koers 2015-2018

Wat zijn de ontwikkelingen? Hoe beïnvloeden die het werk? Hoe zorgen we ervoor dat zorgprofessionals voorbereid zijn op de toekomst? We zochten antwoord op deze vragen en verwerkten ze in onze strategische koers 2015-2018. Dat geeft richting en houvast bij de keuzes die we maken.

Verschil maken voor zorgprofessionals

De komende jaren gaan we door met het verschil maken voor zorgprofessionals. Hen helpen betere zorg te bieden aan hun cliënten: dat is wat ons drijft. Wij willen dat mensen met een ziekte of beperking zich in de eerste plaats mens voelen. Dat zij het leven leiden dat zij wensen, zoveel als mogelijk. Vanuit die visie richten we ons werk in, stellen we onze prioriteiten en versterken we onze competenties. Al onze mensen opereren vanuit ervaring, betrokkenheid en kennis van zorg. Samen zorgen we voor zorg die beter werkt.