Jaarverslag 2016 - Bekijk de highlights


Ieder mens is uniek. We hebben allemaal onze eigen wensen, behoeften en waarden. Plekken die we prettig vinden en mensen bij wie we ons goed voelen. Dat verandert niet als u zorg of ondersteuning nodig hebt. Integendeel.

Veilige en betaalbare zorg in een vertrouwde omgeving

Juist als lichaam of geest ons in de steek laten, geven bekende gezichten en een vertrouwde omgeving houvast. Daarbij aansluiten en tegelijkertijd de zorg veilig en betaalbaar houden, dat is de grote uitdaging voor zorgaanbieders.

Ook in 2016 hebben we veel professionals geholpen met die uitdaging. Meer dan 650 organisaties gingen met ons in zee. Samen zorgden we ervoor dat de zorg beter werkte; voor cliënten, voor hun naasten én voor zorgmedewerkers. Soms in kleinschalige projecten bij één organisatie, soms in grote landelijke programma’s met meerdere partners en met subsidie van VWS.

Bijvoorbeeld om het antibioticagebruik in verpleeghuizen terug te dringen en zo resistentie te voorkomen. Of in het programma ‘Dementiezorg voor elkaar’, waarin we samenwerkende professionals uit zorg, wonen en welzijn ondersteunen die zich inzetten voor thuiswonende mensen met dementie.

Bekijk deze en meer hoogtepunten in de samenvattende versie van ons jaarverslag over 2016.