Kompas Right to Challenge in de Wmo


Het Right to Challenge (RtC) biedt bewoners en buurtinitiatieven de mogelijkheid om zorg- en ondersteuningstaken over te nemen en betrokken te worden bij de uitvoering van Wmo-beleid. In Nederland is het RtC een relatief nieuw fenomeen waarover zowel buurtinitiatieven als gemeenten nog veel vragen hebben. Wij, Movisie en LSA bewoners ontwikkelden daarom in opdracht van het ministerie van VWS het Kompas Right to Challenge in de Wmo.

Het kompas is voor gemeenten en buurtinitiatieven die interesse hebben in de werking van het Right to Challenge. U kunt hiermee onderzoeken of RtC antwoord biedt op uw vragen over een nieuw samenspel tussen burgers en de lokale overheid. Het kompas is samengesteld op basis van vragen van gemeenten en buurtinitiatieven. Het biedt 10 inspirerende praktijkvoorbeelden en interviews met burgerinitiatieven en gemeenten. U leest hierin meer over de verschillende denkrichtingen die er over RtC zijn. Daarnaast komen ook de oorsprong, het waarom en wat van RtC aan bod.

Samen met u verder ontwikkelen

Bent u zelf bezig om uit te vinden hoe het samenspel tussen , gemeenten en aanbieders vernieuwd kan worden? Wilt u het Right to Challenge in zorg- en ondersteuning verder vorm geven in uw praktijk? In 2016 willen we graag de kennisontwikkeling en het leren met elkaar op dit thema een vervolg geven. Wilt u hier meer over weten of wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten neem dan contact met ons op.