Kwetsbare cliënten door transitie tussen wal en schip


Er zijn mensen die ondersteuning nodig hebben maar door de transitie tussen wal en schip dreigen te vallen. Het gaat om mensen van wie u aan de buitenkant niet ziet dat ze een beperking hebben, zoals mensen met autisme of een psychische stoornis.

In dit artikel staan de uitkomsten van een peiling die we hielden onder 17 professionals en ervaringsdeskundigen met specialistische kennis uit praktijk, beleid en management. Zij geven aan dat ze niet weten om hoeveel mensen het gaat, maar het betreft in ieder geval 5 groepen cliënten:

  • met een zintuiglijke beperking,
  • met een verstandelijke beperking en gedragsproblematiek,
  • met autisme,
  • met een niet-aangeboren hersenletsel en
  • met een ernstige psychiatrische stoornis.

We roepen iedereen in de eerste lijn op om alert te blijven op signalen van deze mensen en mee te denken: hoe zorgen we dat zij in beeld blijven?