Ledenlijst online Vilans KICK-protocollen


Een organisatie die lid is van de Vilans KICK-protocollen ontvangt een inlogcode waarmee zij online bij hun eigen gepersonaliseerde protocollenbestand kunnen komen. In deze lijst ziet u welke organisaties al werken met een abonnement op de Vilans KICK-protocollen.

Vilans KICK-protocollen

Wij hebben een bestand met protocollen op het gebied van voorbehouden, risicovolle en overige handelingen, de KICK-protocollen. Naast deze protocollen bevat het bestand inhoudelijke informatie over bijvoorbeeld sondevoeding, injecteren en infuus. En algemene achtergrondinformatie zoals hygiënerichtlijnen, wet BIG, cytostatica en infectieziekten.

Kennis delen

De Vilans KICK-protocollen zijn gebaseerd op kennis delen. Dat betekent dat in opdracht van de leden ontwikkelde informatie ook ter beschikking komt van de andere leden. Zo wordt in collectief verband en op landelijk niveau de kwaliteit bewaakt en kennis en ervaring gedeeld.