Onderzoeksrapport Leefstijlmonitoring Friesland


De resultaten van ons onderzoek naar de ervaringen van mantelzorgers en casemanagers die deelnamen aan het project Leefstijlmonitoring in Friesland publiceerden we in een onderzoeksrapport.

Uit het onderzoek blijkt dat leefstijlmonitoring vooral meerwaarde heeft voor mantelzorgers: het zorgt bij de meerderheid van de mantelzorgers voor meer gerustheid en minder belasting.

Doel van het onderzoek in Friesland was inzicht krijgen in de ervaringen van mantelzorgers en casemanagers met leefstijlmonitoring, waaronder de frequentie en manier van het gebruik en de meerwaarde. Daarnaast onderzochten we in hoeverre de toepassing van leidt tot een reductie in de ervaren belasting bij mantelzorgers van mensen met dementie. Het onderzoek bestond uit kwalitatief en kwantitatief onderzoek in de vorm van interviews en vragenlijsten.